Nieuws

HVO-Querido ziet toename aantal dakloze mensen

27 september, 2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat in 2022 26.600 mensen dakloos zijn geweest. Op 1 januari 2021 zou het naar schatting om 32.000 mensen gaan. HVO-Querido herkent de daling  niet en ziet juist een toename van het aantal dakloze mensen. Het grote volkshuisvestingsprobleem waar Nederland mee kampt, is hiervan de belangrijkste oorzaak.

Situatie Amsterdam en omgeving

Douwe van Riet, bestuursvoorzitter HVO-Querido: ‘De schatting is dat er in Amsterdam 10.000 mensen dak- en thuisloos zijn. Wij zien de wachtlijsten voor onze passantenpensions, waar mensen die om economisch redenen dakloos zijn verblijven, toenemen. Daarnaast hebben afgelopen winter meer mensen gebruik gemaakt van de winteropvang. En ons mobiele team signaleert meer buitenslapers. Ook voor kwetsbare dakloze mensen die zorg met verblijf nodig hebben, bestaat er nog steeds een wachtlijst. We maken ons hier dan ook echt zorgen over.’

De cijfers van het CBS geven een beperkt beeld. Zo worden jongeren onder de 18 jaar, 65-plussers en ongedocumenteerde mensen niet meegenomen. Van Riet: ‘Dit beperkte beeld brengt het risico met zich mee dat beleid daarop wordt ingericht. Dat is de reden dat wij pleiten voor en meewerken aan een andere telmethode, voor een realistischer beeld van aantallen en oorzaken.’

Dakloosheid is een volkshuisvestingprobleem

Het beëindigen of voorkomen van dakloosheid in Amsterdam, maar ook landelijk, is niet met zorg op te lossen. ‘Dakloosheid is een volkshuisvestingsprobleem. Daar moet je snel bij zijn en vraagt om nieuwe vormen van samenwerking en creatieve oplossingen. Waar partijen uit diverse sectoren samen mét ervaringsdeskundigen naar zoeken en mee aan de slag gaan. Want er is meer nodig: geen opvang, maar een thuis voor iedereen. Omdat een eigen thuis voorwaarde is voor herstel en het opbouwen van een toekomst. Vanuit deze gedachte werken we samen met de gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem en de regiogemeenten, corporaties en zorgaanbieders aan passende huisvesting van kwetsbare groepen’, aldus Van Riet.

Verder luisteren en lezen

Naar aanleiding van de nieuwe cijfers van het CBS maakte NOS Radio 1 een reportage bij ons passantenhotel Boerhaave. Hierin komen begeleider Sebastiaan van Oostveen, gast Louis Chacon-Ferrer en onze bestuurder Douwe van Riet aan het woord.
Kijk hier om dit item te beluisteren.

Zie ook het bericht van branchevereniging Valente over het tellen van dakloze mensen.

Deel dit bericht:

dakloosheid

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.