Verhalen

Stralen en erbij horen

08 februari, 2018

Shine+ (plus) is een project om cliënten te motiveren meer en beter te participeren in de samenleving. Bij onze afdeling Fleerde in Amsterdam Zuidoost draait Shine+ al geruime tijd onder de bezielende leiding van persoonlijk begeleider Melanie Lackin.
Melanie Lackin (1975) is een ervaren professional. Ze werkt al vijftien jaar met dezelfde doelgroep in Zuidoost, elf jaar bij Fleerde en daarvoor vier jaar bij Streetcornerwork.
‘Deze aanpak past heel goed bij onze doelgroep,’ vertelt Melanie. ‘Samen met Ferry Maidman ben ik er bij Fleerde mee begonnen. Ik heb er een tweejarige opleiding tot coach voor gevolgd bij Gerald Nieboer, de grondlegger van Shine+. Deze opleiding heb ik in 2017 afgerond.
Shine+ is een vorm van verdieping en zorg op maat. We kijken wat een deelnemer wil bereiken, wat hij daarvoor nodig heeft en waar we daarvoor zo nodig extra ondersteuning kunnen bieden.

Aandacht

Door soms te versnellen en dan weer te vertragen probeer ik steeds zo goed en dicht mogelijk bij de cliënt aan te sluiten. Door meer en serieuzer met de cliënt in contact te treden, komt er ook meer uit. Aandacht loont, dat is zeker.
Eerst kijken, dan praten. Als je echt stilstaat bij wat er met de cliënt aan de hand is, dan vang je iets van zijn kracht op van dat moment. En daar kun je verder mee, dan kun je verbinding zoeken. Wie is diegene? Hoe wil hij worden benaderd?

Blondie en Nabil, deelnemers aan Shine+, flankeren coach Melanie

Blondie en Nabil, deelnemers aan Shine+, flankeren coach Melanie

Vrij

Het klinkt misschien wat zweverig, maar dat is het niet. Shine+ is wel vrij en licht. Iedereen kan wel wat vrijheid gebruiken, zeker onze cliënten, die hebben meestal een behoorlijke last op hun schouders.
Het is geen verplichting bij Fleerde om aan Shine+ mee te doen. Cliënten doen het uit vrije wil. Je moet er ready voor zijn om iets aan jezelf te willen doen, om meer van je leven te maken. Pas al je jezelf kunt zijn, krijg je het gevoel dat je er bij hoort.

Mogelijkheden

Ik ben ervan overtuigd dat alle cliënten, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, beperking of problematiek, krachten en mogelijkheden bezitten die ze in hun eigen tempo kunnen aanboren. Soms hebben mensen daar een beetje hulp bij nodig.
Shine+ is een succes geworden. Elk jaar hebben we van Fleerde tien tot twaalf deelnemers en nu doet het Anton de Komplein ook mee.

Samen eten

Elke donderdag komen we van 18:00 tot 21:00 uur bijeen. We eten dan eerst met zijn allen. Meestal kook ik, maar deelnemers maken ook dingen klaar. Samen eten wordt enorm gewaardeerd. Het is gezellig en gezond en het creëert een ongedwongen, huiselijke sfeer. En als je wat later uit je werk komt, dan houden we een bordje voor je apart.
Tijdens deze bijeenkomsten snijden we gezamenlijk onderwerpen aan die voor de deelnemers belangrijk zijn bij het wonen en in hun leven. Cliënten bepalen zelf waar ze het over willen hebben. Het kan over alles gaan, bijvoorbeeld over omgaan met geld, gevoelens en familie. Er komen problemen ter sprake, maar ook dingen die juist goed gaan. Waar wil je aan gaan werken? Wat wil je gaan laten? Deelnemers schamen zich niet voor elkaar, ze gooien alles gewoon op tafel, er is veel onderling respect.
Daarnaast voeren we om de twee weken één op één gesprekken.

Blondie, Melanie en Nabil

Blondie, Melanie en Nabil

Helder

Door veel aandacht te geven en goed te luisteren krijg je dingen boven water. Iedereen wil bijvoorbeeld een baan en geld, maar het kost nog best wat tijd en moeite om helder te krijgen welke baan iemand dan precies wil. Ik kan wel iets verzinnen, maar waar stap jij elke dag je bed voor uit? Daar gaat het om. Dan kunnen we samen kijken wat daar voor nodig is. Je moet ervoor openstaan, je moet geduld en discipline kunnen opbrengen. Dan pas kunnen mensen zich echt ontpoppen. Het gaat om je eigen inzet en motivatie. Iets doen wat je echt zelf wilt, geeft rust. Dan ben je niet langer boos op de hele wereld.
Enkele deelnemers zijn al aan de slag gegaan als huismeester bij Zone3, dat is heel leerzaam.
Erbij horen
Deelname aan Shine+ is niet vrijblijvend, er moet wel wat uitkomen. Werk bijvoorbeeld of dagbesteding. Deelnemers moeten terug de maatschappij in. Dat willen ze zelf ook. Als mensen weer geloven in zichzelf, weer van zichzelf houden, het gevoel hebben “ik ben iemand die er toch is gekomen, ik hoor erbij,” dan gaat die terugkeer naar de maatschappij makkelijker. Zeker als je zelfstandig al een paar echte stappen hebt gezet.’

Stabiliteit en rust

Blondie

Blondie

Blondie (1979) komt van oorsprong uit Curaçao en verblijft vanaf zijn achttiende jaar in Amsterdam. Hij is een echt stadsmens. Sinds twee jaar woont hij bij HVO-Querido, eerst bij Fleerde, nu bij het Anton de Komplein. Hoewel hij zichzelf al omschrijft als top notch is hij zeer positief over Shine+.
‘Motivatie is het belangrijkst,’ aldus Blondie. ‘het stimuleert je om na te gaan wat je echt wil. Doordat je in een groep zit, ben je niet de enige en sta je er niet alleen voor. Samen ben je sterker, weet je. Ik wil meer stabiliteit en rust in mijn leven, want dat was heel chaotisch. Die rust, daar werk ik nu aan. Ik was een hele beknopte jongen, iemand van weinig woorden. Nu word ik steeds opener.

Mentaliteit

Van beroep ben ik timmerman, een ambachtsman, daar zou ik wel weer iets in willen gaan doen. Ik houd mezelf niet langer voor de gek. Melanie heeft mij helderheid gegeven. Zij is super geduldig en dat geeft veel rust, dat hoor ik van meer jongens.
De toekomst zie ik positief. Nog effe en ik ben pleite, dan woon ik lekker op mezelf.
Twee kinderen heb ik, meiden van 10 en 18 jaar. Daar heb ik goed contact mee, dagelijks eigenlijk. Dat is heel belangrijk. Je moet leren om tevreden te zijn met wat je hebt. Als ik op mezelf woon, kan ik meer voor ze betekenen. Je moet er zelf voor vechten en, zoals ik al zei, mentaliteit is alles.’

Opmerkingen van andere deelnemers aan Shine+

  • ‘Shine+ geeft mij een gevoel van samen één zijn. Samen dingen doen en samen dingen oplossen.’
  • ‘Ik leer hier hoe we met bepaalde problemen om kunnen gaan.’
  • ‘Door Shine+ kan ik elke donderdag mezelf zijn. Ik leer te luisteren in plaats van door elkaar te praten. Zo hoor je hoe een ander in zijn vel zit, waar die persoon vandaan komt en wat hij heeft meegemaakt. Het komt vaak aardig overeen met wat ik zelf heb meegemaakt. Door er met elkaar over te praten komen er opties vrij over hoe je dingen met elkaar kunt aanpakken.’
  • ‘Ik vind dat ik veel leer, ik heb er veel aan. Ik zit tussen mensen die allemaal een verleden hebben. Het is fijn om samen dingen te doen, om in teamverband te leren werken.’
  • ‘Ik leer hier hoe ik kan communiceren en discussiëren.’

Deel dit verhaal:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze verhalen.