Nieuws

Stemmen uit het veld: Safe!

Tags: acm-cosm
28 maart, 2019

Het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM), onderdeel van HVO-Querido, heeft onlangs het project Safe! afgerond.
Safe! is gericht op vroege identificatie en bescherming van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel onder migranten en vluchtelingen. Daarnaast is het bespreekbaar maken van de toekomst, inclusief de mogelijkheid van veilige terugkeer, een doel. Hiervoor wordt de Safe Future methodiek gebruikt.
De trainingsmodules en het eindrapport zijn hieronder te downloaden. Het ACM kan worden benaderd voor trainingen in de Safe Future methodiek. De sociale kaart is te raadplegen via La Strada.

Downloads

– Safe! – Trainingshandboek
– Safe! – Eindrapport

Aanleiding

De aanleiding om dit project te starten is de oversteek van meer dan een miljoen vluchtelingen en migranten over de grens met de Europese Unie in 2015. Organisaties, zoals ons ACM , die zich inzetten voor slachtoffers van mensenhandel sloegen alarm. Want het is vaak onmogelijk om in deze grote groep mensen (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel tijdig te identificeren en te beschermen.

Twee doelen project

ACM startte het project Safe! in 2015 samen met de politie, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en opvang- en belangenorganisaties uit vier landen. Het eerste doel was identificatie en bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Het tweede doel het bespreekbaar maken van toekomstopties met deze mensen, inclusief de optie van een veilige terugkeer naar het land van herkomst.

Meer dan 1.000 professionals bereikt

Projectleider van Safe! was Trijntje Kootstra, die meer dan 25 jaar ervaring heeft met het thema mensenhandel. Zij heeft het project samen met ACM ontwikkeld en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met 12 partners uit Nederland, Hongarije, Bulgarije en Macedonië.
In alle vier landen zijn Nationale Platforms georganiseerd, met expert meetings en trainingen op het gebied van vroege identificatie van slachtoffers van mensenhandel en het bespreekbaar maken van veilige terugkeer. Ook is onderzoek uitgevoerd naar trends en dilemma’s, waaraan respondenten uit 30 Europese landen aan mee hebben gedaan. Het project is afgesloten met een grote internationale conferentie in Sofia, Bulgarije, in oktober 2018, waar 105 deelnemers uit 26 landen aanwezig waren.

Stap voor stap

Trijntje: ‘Wat we merkten in de praktijk is dat veel hulpverleners het lastig vinden om de toekomst met cliënten te bespreken, inclusief de mogelijkheid van terugkeer. Om deze handelingsverlegenheid te doorbreken is in 2014 Safe Future ontwikkeld, dat stap voor stap de toekomst bespreekbaar maakt. Met Safe! is hierop voortgebouwd, door de methodiek te verwerken in praktische trainingsmodules.’
Zij vervolgt: ‘We hebben uiteindelijk meer dan 1.000 professionals bereikt met het project. Dat is meer dan we vooraf hadden beoogd. Uniek is ook de samenkomst van het migratiewerkveld en werkveld mensenhandel tijdens de expert meetings en de trainingen.’

Toolbox

Als eindresultaat van Safe! zijn trainingsmodules ontwikkeld rondom vroege identificatie en veilige terugkeer. Ook is een sociale kaart up-to-date gemaakt en is een rapport uitgebracht dat een overzicht geeft van trends, dilemma’s, conclusies en aanbevelingen inzake vroege identificatie en veilige terugkeer van slachtoffers mensenhandel onder migranten en vluchtelingen. Alle partners van Safe zetten deze producten op hun website, in totaal in vijf talen (Engels, Nederland, Hongaars, Bulgaars en Macedonisch).

Conclusies

Eén van de conclusies van het eindrapport is dat er momenteel te weinig menskracht is in Nederland en andere landen om mensenhandel tijdig te signaleren en adequate bescherming te bieden. ‘Daar moeten we meer op inzetten om mensenhandel goed aan te pakken. Ook is er nog steeds geen landelijk dekkend netwerk zorgcoördinatoren. Daarnaast is er te weinig aandacht voor getraumatiseerde slachtoffers die gespecialiseerde zorg nodig hebben. Dit is een aanbeveling die al uit 2015 dateert van de Commissie Lenferink, maar nog steeds niet is opgepakt. Hoog tijd dat dit nu gebeurt!,’ aldus Trijntje.

Kijk hier voor een interview met Trijntje Kootstra over Safe!

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.