Nieuws

Start mannenopvang

24 oktober, 2008

HVO-Querido en de Blijf Groep zijn gestart met een samenwerking bij de opvang en begeleiding van mannelijke slachtoffers van geweld. Hiertoe is eerder een convenant gesloten tussen het ministerie van VWS en de G4 gemeenten.

De Blijf Groep is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie tussen Vrouwenopvang Amsterdam, Flevoland, Haarlem, Zaanstreek en Blijf van m’n Lijf Alkmaar en Blijf van m’n Lijf IJmond.

Tien plekken

Om de bestaande mogelijkheden optimaal te kunnen benutten, hebben Blijf Groep en HVO-Querido besloten hun ervaring en expertise te bundelen. Gezamenlijk zorgen we voor tien nieuwe opvangplekken voor mannen. De opvangplaatsen komen grotendeels bij passantenhotel Boerhaave zijn landelijk toegankelijk. De plaatsen zijn inclusief noodzakelijke beschermingsmaatregelen, adequate zorg en specialistische hulpverlening. Ook in de andere steden van de G4 is men intussen begonnen met dit project. De aanpak is low profile, om te voorkomen dat de beschikbare plaatsen meteen volstromen.

Passantenhotel Boerhaave, tuinhuisje

Passantenhotel Boerhaave, tuinhuisje

Proef

Het betreft een proefproject van oktober tot januari 2010 ten behoeve van een eventuele permanente voorziening vanaf 2010. De praktijk zal uitwijzen wat de behoeften van de cliëntengroep zijn, welke problematiek voorop staat en welke intensiteit van hulp geboden moet worden. Daar willen we flexibel op in kunnen spelen. Op basis van alle informatie en ervaring is de verwachting dat de hulpvraag meer gericht zal zijn op crisisopvang, acute situaties en ingewikkelde problematiek dan aan een vorm van begeleid wonen. De praktijk zal leren wat er nodig is.

Om wie gaat het?

De doelgroep van de mannenopvang onderscheidt de volgende categorieën:

  • Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld;
  • Mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld;
  • Mannelijke slachtoffers van mensenhandel.

Twintig doden per jaar

Hoewel het onderzoek naar mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld nog in de kinderschoenen staat, is de aandacht voor geweld tegen mannen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Uit een recente schatting blijkt dat jaarlijks 3500 mannen stelselmatig worden mishandeld door hun partners, waarvan er jaarlijks 20 overlijden aan de gevolgen daarvan. Het Landelijk Expertise Centrum van de politie schat dat er in de helft van de gevallen van eergerelateerd geweld sprake is van een mannelijk slachtoffer.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.