Nieuws

Slotsymposium Social Network First?

10 juli, 2024

In een twee jaar durend onderzoek onder de titel Social Network First? heeft het onderzoeksbureau van HVO-Querido in samenwerking met Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan of en hoe netwerkondersteuning werkt bij mensen die dak- of thuisloos zijn.

Opvangorganisaties in Amsterdam en Haarlem zijn enkele jaren geleden gestart met netwerkondersteuning aan deze doelgroep, onder andere omdat de huidige Housing First-methodiek niet toereikend blijkt. Voor mensen die dak- en thuisloos zijn, is het belangrijk dat professionals hun naasten betrekken bij de hulpverlening. Hoe dit op een goede manier kan, is onderzocht in het onderzoek Social Network First?

Wat werkt?

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van het project op 17 september presenteren we onze bevindingen op basis van interviews met professionals, cliënten en anderen betrokkenen in Amsterdam en Haarlem.
Want wat werkt nu eigenlijk bij netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen? Daar gaan we dieper op in tijdens deze bijeenkomst.

Kansen en bedreigingen

Naast het delen van de werkzame mechanismen hebben we ook aandacht voor de complexe contextuele factoren die invloed hebben op netwerkondersteuning. We laten zien dat factoren op stedelijk, beleids- en organisatieniveau zowel kansen als bedreigingen vormen. Door bewust te zijn van beide kanten kan de wijze waarop netwerkvorming in de praktijk vorm krijgt, worden beïnvloed.

Meepraten?

Wil je meer weten en meepraten over de uitkomsten van dit onderzoek? Kom dan naar het slotsymposium Social Network First? op dinsdag 17 september 2024 van 15:00 tot 16:30 uur bij Hogeschool Inholland aan de Bijdorplaan 15 in Haarlem.

Kijk hier om je aan te melden.

Kijk hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Deel dit bericht:

netwerkondersteuning

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.