Nieuws

Samenwerken in Haarlem

11 oktober, 2019

In 2018 en 2019 is er een bijzonder samenwerkingstraject opgezet door de GGD Kennemerland en GGZ inGeest. Het doel was om de samenwerking in de spoedzorgketen psychiatrie te verbeteren.

Bij spoedzorg werken politie, crisisdienst GGZ inGeest, de regionale ambulancevoorziening, huisartsenpost en spoedeisende hulp van het Spaarne Gasthuis, GGD Kennemerland samen. In een bredere kring zijn ook organisaties voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen, ouderenzorg, woningcorporaties en gemeentes betrokken. Er zijn diverse leertafels georganiseerd, gericht op vertrouwen, efficiënt werken en van elkaar leren. HVO-Querido onderschrijft het belang van samenwerking en ondertekent daarom ook de leerprincipes.

Beter samenwerken

Betrokkenen hebben elkaar leren kennen door speeddaten en bij elkaar op bezoek gaan, zichzelf leren kennen in leer- en werkstijl. Er zijn ideeën uitgewisseld én er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. De Wilhelminastraat en de Velserpoort in Haarlem, twee locaties van HVO-Querido, bieden dag- en nachtopvang aan dak- en thuislozen uit de hele regio Kennemerland. Een voorbeeld van een succes is dat er directer wordt samengewerkt met ketenpartners bij moeilijke situaties.

Mobiel

Er rijdt nu ook een GGZ Mobiel in de regio. De GGZ mobiel is de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK) van GGZ InGeest. Zij indiceert en vervoert personen met verward gedrag (en hun naastbetrokkene) zo nodig voor een psychiatrische beoordeling en/of opname.
Ook zijn er 90 mensen getraind in zeven gemeentes van 12 verschillende instanties op het gebied van Mental Health First Aid (MHFA). Een ander succes is dat er een pilot wordt gestart om de openingstijden van het meldpunt Zorg en Overlast en inzet van Openbare geestelijke gezondheidszorg uit te breiden. Dat betekent dat op donderdag, vrijdag, zaterdag- en zondagavond de medewerkers van het meldpunt ook ’s avonds tot 22 uur bereikbaar zijn.

Breder aan de slag in Kennemerland

In de toekomst wil HVO-Querido gemixte woonvormen bieden in de veiligheidsregio Kennemerland. Deze woonruimte is beschikbaar voor mensen uit een complexe en kwetsbare doelgroep, met een forensische titel of een WMO-indicatie en HVO-Querido zet hierbij haar bestaande expertise in. Samen met ketenpartners bieden we voor de cliënt de best passende zorg. Daarbij houden we focus op continuïteit van zorg. Hiermee dragen wij bij aan een maatschappelijk vraagstuk uit de regio en voegen wij waarde toe. Dit aanbod zal tot stand komen in goed overleg met de betrokken gemeenten, belanghebbenden en de bestaande keten van zorg.

Kijk hier voor de Verklaring beginselpunten over de samenwerking Spoedzorgketen GGZ.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.