Nieuws

Samen tegen eenzaamheid

10 september, 2020

HVO-Querido organiseert vandaag in Utrecht een inspirerende dag voor het landelijke Housing First Platform, waarbij verbinding tussen de verschillende praktijken en het thema eenzaamheid centraal staan.

Op deze dag brengt het Expertisecentrum Housing First van HVO-Querido het Europese Erasmus+ project tegen eenzaamheid onder de aandacht. Collega Tessa Hamers is een van de organisatoren van deze bijeenkomst en van begin af aan de drijvende kracht achter het project om eenzaamheid tegen gaan.
‘We zijn hier ruim twee jaar geleden in zes landen mee begonnen. Deze landelijke bijeenkomst is een van de platforms waarop we willen delen wat er tot nu toe is bereikt,’ aldus Tessa. ‘In het kort: we hebben trainingen opgezet om eenzaamheid tegen te gaan, er is een website ontwikkeld, onder meer om die kennis te delen, en we doen onderzoek.

Pijlers

Een van de sprekers deze dag is Machteld Huber, zij is grondlegger van het concept Positieve Gezondheid en oprichter van het Institute for Positive Health. Zij heeft een model ontwikkeld, een web met zes pijlers, die samen weergeven hoe gezond iemand is. Als één van de pijlers heel slecht gaat, gaat het met de andere ook minder. Omgekeerd werkt dat ook. Wij kunnen niet alles oplossen. Sommige van onze klanten hebben serieus en chronisch last van eenzaamheid, dat kunnen we soms maar zeer ten dele oplossen. Wat je dan bijvoorbeeld wel kunt doen is zorgen dat het met zoveel mogelijk andere pijlers zo goed mogelijk gaat, dat compenseert een beetje.

Discus Social Club

Een van de concrete dingen die we hebben opgezet is de Discus Social Club. Dat is een initiatief van klanten die helemaal zelf bedenken wat ze doen om eenzaamheid te verminderen. Gezellige dingen, uitjes, bijeenkomsten, samen eten, wat dan ook. Wij faciliteren dat, zij bedenken het en zij voeren het ook uit. Die club gaan we behouden. Een van de leden kan goed schrijven, hij gaat een mooi verslag maken van de bijeenkomst in Utrecht.

Onderzoek

We hebben ruim 40 klanten en 20 medewerkers geïnterviewd over eenzaamheid. We gaan dat nu bij dezelfde mensen nog eens doen om te zien of ze inmiddels mogelijk minder eenzaamheid ervaren, of ze er misschien anders tegenaan kijken. Bij de eerste inventarisatie is alle betrokken landen had meer dat 90% van de ondervraagde klanten last van eenzaamheid, ook bij ons. Het begin van een oplossing is bewustzijn creëren, het onderwerp bespreekbaar maken.
Het zou kunnen dat ook ons onderzoek in de wielen wordt gereden door corona. Dat heeft te maken met de validatie van de cijfers. Misschien hebben onze interventies wel succes gehad, maar voelen mensen zich door corona nog eenzamer. In hoeverre meet je dat mee?
Wat ik in ieder geval heel treffend vond bij de maatregelen om afstand te houden en thuis te blijven in verband met corona, was dat verschillende klanten tegen mij zeiden: nu ervaren jullie ook eens hoe wij ons altijd voelen.’

Deel dit bericht:

logo Samen tegen eenzaamheid

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.