Nieuws

Ruimte maken voor het herstel van anderen

08 juli, 2021

Een paar jaar geleden was HVO-Querido, samen met andere organisaties in de regio, initiatiefnemer van de hbo-opleiding Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn op. Onze collega Kim Sjoerdsma zit bij de eerste lichting afstudeerders. HVO-Querido feliciteert Kim van harte.

Tijdens deze opleiding leerde Kim hoe je individuen en groepen kunt ondersteunen bij hun herstelproces, maar ook hoe je herstelondersteunende zorg inricht en maatschappelijke kansen creëert. De theorie gaat over herstelbevorderende methoden, empowerment, stigma, werken in teams en organisatie, en gespreksmethoden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan je positie in de organisatie. Je past kennis en vaardigheden uit de opleiding toe op de werkvloer en je brengt situaties uit de praktijk mee naar de lessen. Zo ontstaat een wisselwerking tussen studie en praktijk waarmee je het maximale uit je opleiding kunt halen.

Van theorie naar praktijk en omgekeerd

Kim: ‘Bij HVO-Querido wordt gewerkt met competenties ter aanvulling op bestaande functies. Ik ben trainer met de competentie Ervaringsdeskundigheid. Ik faciliteer herstelondersteunende activiteiten zoals herstelgerichte trainingen en groepen. We geven workshops en bezoeken locaties waarbij we samen met bewoners en collega’s kijken of we iets kunnen organiseren op het gebied van herstel zoals trainingen, workshops en/of een herstelgroep. Het gaat hierbij om het unieke herstelproces van de mensen die ondersteuning krijgen van HVO-Querido. Elk mens is uniek en dat maakt dat een herstelproces uniek is. Wat voor mij werkt, hoeft niet voor een ander te werken. Als het met mij niet goed gaat, helpt het wanneer ik een rondje ga lopen, een ander gaat onder een deken op de bank zitten en Netflix kijken.’

Herstel
Eén van de meest geciteerde definities van herstel is die van William Anthony, directeur van het Psychiatric Rehabilitation Center in Boston, uit 1993: Herstel is een intens, persoonlijk en uniek proces van verandering van iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en nuttig leven met de beperkingen als gevolg van psychiatrische handicaps. Herstel betekent je ontworstelen aan de rampzalige gevolgen van je psychiatrische toestand en ontwikkeling van een nieuwe betekenis en nieuw doel in je leven.

Positie van ervaringsdeskundigheid

‘Een mooie opdracht vond ik het analyseren van de positie van ervaringsdeskundigheid in het team en in de organisatie. Daarbij kijk je hoe het beleid van de organisatie in elkaar zit met het oog op ervaringsdeskundigheid. Je leest de documenten die daarover gaan, wat de missie is van HVO-Querido en hoe de organisatie met ervaringsdeskundigheid omgaat. Vervolgens kijk je hoe jouw persoonlijkheid in elkaar steekt. Wat in jouw functie voor jou bevorderend en belemmerend is. Waar liggen je krachten en wat past goed bij je functie? Waar moet je bewuster mee omgaan omdat het anders een valkuil zou kunnen zijn,’ legt Kim uit.

Kim Sjoerdsma

Kim kreeg hierdoor heel goed inzicht in zichzelf en hoe ervaringsdeskundigheid is ingebed bij HVO-Querido. ‘Ik heb vaak teruggekeken naar die analyse. Wat kan ik er voor de volgende opdracht uithalen en meenemen? Door deze opdracht kwam ik er achter dat ik perfectionisme inzet om mijzelf te bewijzen dat ik slim genoeg ben. Dit was voor mij een eyeopener waar ik me nu heel bewust van ben. Dat ik me nu hiervan bewust ben, helpt mij in mijn ontwikkeling, maar ook tijdens mijn werk,’ vertelt Kim.

Aandacht voor individuele herstelondersteuning

‘Nog een opdracht die heel goed past bij het Herstelbureau was ondersteuning bij individuele herstelprocessen in groepen, waarbij we aan de slag zijn gegaan met groepsdynamiek. Specifiek bedoeld voor zelfhulpmethodes in groepen. Tijdens de opleiding wordt ook aandacht besteed aan individuele herstelondersteuning wat gebruikelijker is binnen HVO-Querido. De opleiding is zo ingericht dat je op alle plekken waar ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden, veel kan leren,’ aldus Kim.
Wil je als medewerker van HVO-Querido de competentie ervaringsdeskundigheid ontwikkelen, is het volgen van deze opleiding een van de mogelijkheden. Kim: ‘Ik raad deze opleiding zeker aan. Het is een hele mooie opleiding, juist omdat deze zo goed te combineren valt met de praktijk. In je werk kun je al veel van de opdrachten uitvoeren. Overigens had ik nooit verwacht nog als student wekelijks naar school te gaan, maar het was zo leuk en leerzaam dat de twee jaar voorbij gevlogen zijn.’

Meer weten?

Wil je meer weten over deze opleiding of over de aandacht voor ervaringsdeskundigheid en herstel binnen HVO-Querido? Neem dan contact op met ons Herstelbureau (020) 219 51 68 of herstelbureau@hvoquerido.nl.

 

 

Deel dit bericht:

Kim Sjoerdsma

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.