Nieuws

Resultaten begeleiding onderzocht

Tags: discus
29 december, 2017

Na drie jaar ambulant begeleiden van Top600 cliënten in een tijdelijke sloopwoning is de balans van de huidige situatie opgemaakt en is gekeken naar het aantal geslaagde trajecten.
Sinds halverwege 2014 biedt HVO-Querido een tijdelijke sloopwoning met ambulante begeleiding aan Top600 cliënten. Na het uitzitten van hun gevangenisstraf krijgen zij ondersteuning om weer een bestaan op te bouwen vanuit een stabiele tijdelijke woonsituatie. Al of niet in hun eigen buurt.

Bijdragen

Bij de start van dit project is bepaald dat het bij de sloopwoning om tijdelijke woonruimte gaat voor maximaal twee jaar. De cliënt gaat samen met de begeleiding op zoek naar een eigen woonplek voor na deze periode. Het project is nu drie jaar verder en de eerste tijdelijke huurcontracten en begeleidingstrajecten zijn inmiddels beëindigd. Reden om de resultaten te evalueren en te presenteren.
Wat heeft bijgedragen aan het resultaat? En wat is het perspectief op een vervolg?

Presentatie onderzoek sloopwoningen

Presentatie onderzoek sloopwoningen

Blauwe plastic zak

Tijdens de presentatie bij Discus schetste teammanager Wessel de Vries de aanleiding voor dit initiatief aan de hand van een filmfragment van burgemeester Eberhard van der Laan. Deze had het bij herhaling over de spreekwoordelijke blauwe plastic vuilniszak waarmee de zojuist vrijgekomen ex-gedetineerde nog al te vaak op straat belandt. Vrij, maar zonder onderdak, inkomen of toekomstperspectief. Van der Laan wilde dat Amsterdam mensen meer biedt dan een blauwe zak. Het project om voormalig gedetineerden tijdelijk te begeleiden in een sloopwoning is een van de zaken die hieruit is voortgekomen.

Vervolg

De presentatie werd bijgewoond door tal van netwerkpartners die bij dit traject zijn betrokken. Mensen van de gemeente Amsterdam, de GGD en regisseurs van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg.
Twee Top600 cliënten vertelden op film over hun ervaringen in de sloopwoning. Een belangrijk aandachtspunt bleek het vinden van een passend vervolg na een geslaagd begeleidingstraject.
Kijk hier om dit onderzoek te lezen.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.