Nieuws

Poeldijkstraat 10 geopend

04 november, 2011

Op 4 november 2011 heeft burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan samen met enkele bewoners onze voorzieningen aan de Poeldijkstraat 10 (Opvang Poeldijkstraat, De Veste, De Rijswijk, Mobiel team en meer) officieel geopend. Dit nieuwe pand wordt al vanaf 17 januari van dit jaar volledig bewoond en werd daarvoor al ingewijd door het gebruik in het kader van de winteropvang.

Vertrouwen

De vierde november was een deel van de groene voorgevel van het pand tijdelijk aan het zicht onttrokken door witte partytenten waarin de voorbereidingen voor de officiële opening plaatsvonden.
Jaap Fransman, bestuursvoorzitter van HVO-Querido, hield een toespraak waarin hij kort inging op de voorgeschiedenis van het nieuwe pand en waarbij hij terugging tot 1904, het jaar waarin Hulp voor Onbehuisden werd opgericht. Fransman waagde het te betwijfelen dat het huidige pand net zo lang als zijn voorgangers dienst zou doen als intramurale 24-uursopvang. Hij wees daarbij op veranderende opvattingen over opvang en zorg en noemde met name de trend om cliënten in toenemende mate ambulant te begeleiden.

Jaap Fransman houdt een praatje bij de opening van de Poeldijkstraat

Jaap Fransman houdt een praatje bij de opening van de Poeldijkstraat

Samen met Stadgenoot

Een speciaal woord wijdde Jaap Fransman een de woningcorporatie Stadgenoot. Corporaties hebben de laatste tijd nogal een negatief imago, maar dat is volgens hem wat betreft onze stad beslist niet aan de orde. Stadgenoot en de andere Amsterdamse woningcorporaties zijn een betrouwbare en enthousiaste partner al het gaat om het huisvesten van onze cliënten. Ook aan de buurtbewoners besteedde hij speciale aandacht. Hoewel HVO-Querido al vanaf begin jaren ’80 op ongeveer deze schaal in de buurt is gevestigd, is het volgens hem voor de omgeving geen sinecure. Hij benadrukte dat HVO-Querido er alles aan doet om overlast te voorkomen en roep omwonenden op om eventuele klachten direct kenbaar te maken.
Tot slot zei Jaap Fransman dat hij de toekomst van het gebouw met het volste vertrouwen tegemoet ziet omdat er fantastische teams werken.

Burgemeester Van der Laan spreekt bij de opening van de Poeldijkstraat

Burgemeester Van der Laan spreekt bij de opening van de Poeldijkstraat

Lintje

Burgemeester Eberhard van der Laan vertelde een aardige anekdote uit de tijd dat hij nog minister voor Wonen, Wijken en Integratie was. Hij had toen een kamerheer – ‘Weet u wat een kamerheer is?’ vroeg de burgemeester zijn gehoor welwillend. ‘Ja, natuurlijk,’ antwoordde een van onze bewoners gevat. Deze kamerheer stuurde Van der Laan altijd vol motivatie het debat in. ‘Kom op minister, laat zien dat uw bloed roder is dan dat van de anderen.’ Deze kamerheer was dan ook teleurgesteld toen Van der Laan het ministerschap vaarwel zei om burgemeester van Amsterdam te worden. Van deze kamerheer kreeg hij een reusachtige schaar als afscheidscadeau, om aan te geven wat burgervaders voornamelijk doen, namelijk lintjes knippen.

Aan het hart

Van der Laan verklaarde in dit geval echter dat hij met zeer veel plezier bij HVO-Querido een lintje kwam doorknippen. Want niet alleen is hij beschermheer van de Amsterdamse daklozen, hij vertelde ook dat hij toen hij nog als advocaat werkte veelvuldig voor en namens HVO-Querido was opgetreden. Zo heeft Van der Laan, vanuit zijn expertise op het gebied van het huurrecht, aan de basis gestaan van het contract voor begeleid wonen dat nog altijd wordt gebruikt. Onze doelgroep en ons werk liggen hem dan ook na aan het hart.
De burgemeester wees op het feit dat het hier om hoogbouw gaat en prees deze omgang met de schaarse ruimte in de stad: ‘We gaan allemaal de lucht in.’

Grootste van Europa

Gerard Anderiesen, voorzitter van het bestuur van woningcorporatie Stadgenoot, noemde het pand aan de Poeldijkstraat 10 de grootste opvang voor dak- en thuislozen van Europa, al kon hij die bewering naar eigen zeggen niet wetenschappelijk onderbouwen, hoewel hij in een tijdperk van frauderende hoogleraren het belang van een sluitende wetenschappelijk bewijsvoering ook direct weer relativeerde. Het nieuwe pand staat op de plaats waar vroeger het hoofdkantoor van de AWV stond, de voorloper van Stadgenoot.

Alle sprekers spraken hun dank en lof uit voor alle mensen die hebben meegeholpen aan de realisatie van het pand aan de Poeldijkstraat. Iedereen was het er over eens dat het resultaat er zijn mag en dat je aan alle aspecten – van het ontwerp tot de inrichting tot de kunst op de gevel – kunt zien dat er met liefde en aandacht aan is gewerkt.

Onthulling plaquette Poeldijkstraat

Onthulling plaquette Poeldijkstraat

Jonker

Bij wijze van officiële opening knipte de burgemeester toen samen met enkele bewoners het lint door. Voordat de rondleidingen begonnen was het eerst nog de beurt aan Chris Wolfrat die al enkele jaren in De Rijswijk woont om een gedenksteen te onthullen van het echtpaar Jonker, de oprichters van HVO en toen was het pand echt helemaal officieel open.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.