Missie & Visie

HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Wij hebben oog voor de beperkingen en obstakels waarmee de cliënt zich geconfronteerd ziet, maar richten ons in onze ondersteuning vooral op zijn kracht en talenten. Met onze inzet en ondersteuning van kwetsbare mensen dragen wij bij aan een sociale, leefbare en veilige samenleving.

Mens centraal

Met een gezamenlijke inspanning kunnen de mensen met wie we werken hun leven weer zelf vorm en inhoud geven en actief meedoen in onze samenleving. De wensen en behoeften van degene die hulp vraagt, staan voor ons centraal. Want, geen mens is hetzelfde. En we gaan uit van wat iemand kan. Niet van wat iemand niet kan. Wij geloven in de kracht van mensen. Altijd.

Begeleidingsvormen

We bieden verschillende vormen van opvang, huisvesting, woonbegeleiding en dagbestedingsactiviteiten. Afhankelijk van de behoeften, ondersteunen we iemand hiermee op psychisch, lichamelijk en/of sociaal gebied. Indien gewenst betrekken we hier ook familie, vrienden of andere mensen bij.

Hulpvraag bepaalt zorg

Vaak zijn er meerdere organisaties bij iemand betrokken. Dan doen we ons best om de verschillende hulpvormen op elkaar te laten aansluiten. En we zien erop toe dat de hulpvraag de zorg bepaalt en niet het aanbod of de financiering van zorg.

Leefbaarheid

Met onze dienstverlening dragen we niet alleen bij aan het leven van de mensen met wie we werken. Ook dragen we bij aan de leefbaarheid in Amsterdam. We verbinden Amsterdammers met elkaar en helpen overlast voorkomen of verminderen.