Nieuws

Ontwikkelwerkplaats wonen

17 oktober, 2022

Omdat goed wonen een voorwaarde is voor herstel heeft HVO-Querido de Ontwikkelwerkplaats wonen opgezet. In deze werkplaats verkennen, ontwikkelen, beschrijven en borgen we (nieuwe) woonconcepten.

Vroeger was er een beperkt palet aan woonvormen beschikbaar, voornamelijk beschermd wonen, opvang en kleinschalige woonvoorzieningen. Nu is er meer behoefte aan variatie in woonconcepten. Deze behoefte wordt onderbouwd door wensen van cliënten, door de vragen uit de maatschappij en door wetenschappelijk onderzoek. Een veranderende visie op welzijn, zorg en huisvesting voor kwetsbare burgers ligt hieraan ten grondslag. De toenemende ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke opvang speelt een rol. En er zijn meer factoren van invloed. De empowerment van kwetsbare groepen, het streven van de overheid naar participatie en inclusie en, ten slotte, bezuinigingen in de zorg.
HVO-Querido is daarom actief in het aanbieden en ontwikkelen van diverse woonconcepten die herstel mogelijk maken en bijdragen aan kwaliteit van zorg.

Stenen, zorg, geld en samenleving

HVO-Querido is in het najaar van 2022 gestart met de Ontwikkelwerkplaats wonen, een onderdeel van de afdeling Zorgontwikkeling & Onderzoek. De Ontwikkelwerkplaats wonen richt zich op het verkennen, ontwikkelen, beschrijven en borgen van (nieuwe) woonconcepten.
In alle activiteiten is aandacht voor de interactie tussen fysieke kenmerken (inrichting, ligging, toegankelijkheid), zorg, bedrijfsvoering en maatschappelijke trends. Oftewel: stenen, zorg, geld en samenleving. Gezamenlijk dragen deze activiteiten bij aan de ontwikkeling van een woonzorgvisie. Een visie waarin we de betekenis van de krachtprincipes en de visie op positieve gezondheid voor wonen en woonvormen verder uitwerken.

Malou Mac Gillavry, projectleider Ontwikkelwerkplaats wonen

Malou Mac Gillavry, projectleider Ontwikkelwerkplaats wonen

Voor alle doelgroepen

Inhoudelijk richt de Ontwikkelwerkplaats wonen zich op concepten waar alle doelgroepen uit het sociaal domein* en de langdurige GGZ gebruik van kunnen maken. Op dit moment zijn er bij HVO-Querido verschillende concepten waarvoor in- en extern belangstelling is. Bij de start van de Ontwikkelwerkplaats wonen geven we hier prioriteit aan. Denk aan community living, zelfbeheer, respijthuizen en wooncirkels. Daarnaast besteden we aandacht aan de verdere ontwikkeling van bestaande voorzieningen en doelgroepen. Bijvoorbeeld forensische zorg, 24- uursopvang, begeleid wonen en wonen in het kader van de Wet langdurige zorg.

Goed wonen

Deze concepten werken we samen met bewoners, professionals, beleidsmakers en onderzoekers uit in ontwikkelgemeenschappen. Zowel nieuwe als bestaande voorzieningen kunnen profiteren van de resultaten van deze ontwikkelingen. Zo blijven we ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk kunnen wonen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de Ontwikkelwerkplaats wonen van HVO-Querido neem je contact op met projectleider Malou Mac Gillavry.

* Onder het sociaal domein verstaan we de inspanningen van gemeenten op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.