Nieuws

Nieuwe samenstelling CCR

20 januari, 2020

De Centrale Cliëntenraad (CCR) van HVO-Querido is het nieuwe jaar goed begonnen. Er hebben zich meerdere aspirant-leden aangemeld die graag iets willen betekenen voor de medezeggenschap. Ook bij de Zorgraden zijn nieuwe cliënten aangeschoven om mee te praten.

Vorig jaar heeft de CCR helaas afscheid heeft moeten nemen van enkele leden, waardoor er nog maar een klein groepje overbleef. Dat heeft er best ingehakt. Ondanks deze tegenslagen heeft de raad zich veerkrachtig opgesteld, de taken herverdeeld en zich herpakt.
De verbindende factor in de groep is en blijft de wens om de belangen van cliënten te behartigen en daarvoor te blijven staan. En het beleid van HVO-Querido te toetsen aan het werkelijk merkbare resultaat voor cliënten.

Vers bloed

En nu zijn er dan vier aspirant-leden bij gekomen: Winston, Dennis, Zainab en Muhammed. De CCR is blij met hun komst, er zijn immers genoeg nieuwe ontwikkelingen die aandacht vragen:

  • de nieuwe Wet op de medezeggenschap die dit jaar ingaat;
  • het nieuwe besturingsmodel van de organisatie en het neerzetten van een medezeggenschapsstructuur die daarop goed aansluit;
  • het stijgende aantal daklozen en hoe de gemeente en HVO-Querido daarmee omgaan;
  • de nieuwe Wet langdurige zorg;
  • het contact met de achterban behouden en vergroten: ook ambulante cliënten uitnodigen om meer hun stem te laten horen.

En zo veel meer.

Nieuwe kracht

De CCR hoopt het komende jaar met nieuwe kracht vanuit cliëntperspectief een bijdrage te leveren aan alle zaken die cliënten aangaan. Samen met alle afdelingen van HVO-Querido. Ook namens de leden en ondersteuners van de Zorgraden en de bewonerscommissies: een mooi jaar vol inspiratie om de krachten van medewerkers en cliënten te bundelen!

CCR

V.l.n.r.: Michèle (ondersteuner), Nabil (lid), Dennis (aspirant-lid), Winston (aspirant-lid), Zainab (aspirant-lid), Muhammed (aspirant-lid), Hans (voorzitter en penningmeester a.i) en Jouke (stagiair ondersteuner). Kevin (vicevoorzitter a.i.) en Samson (lid) konden niet bij het maken van de foto aanwezig zijn.

Deel dit bericht:

CCR

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.