Nieuws

Nieuw: de naastenraad

08 juli, 2022

Op 5 juli hebben Anneke Ruitenberg, voorzitter van de naastenraad en Jessica Wesselius van de Raad van Bestuur van HVO-Querido een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee is de naastenraad, een medezeggenschapsorgaan dat de collectieve belangen van familie, partners, vrienden en andere naasten van de cliënt behartigt, officieel een feit. Het doel van de naastenraad is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst leek de geest van Arie Querido rond te waren. De kersverse voorzitter Anneke Ruitenberg memoreerde het feit dat 5 juli niet toevallig de sterfdag van Querido is.
Henk-Willem Klaassen, onze beleidsadviseur naastenbeleid, vertelde in dit verband dat Querido al leerde dat je de cliënt zoveel mogelijk thuis moet zien. Dus ook met wie hij woont, wie zijn naasten zijn. ‘Luister naar de cliënt en zijn hele verhaal. Zorg dat de omstanders, de naasten genoeg handvaten hebben om de cliënt te steunen. Dat werkt vaak beter dan een opname,’ aldus Henk-Willem.

Henk-Willem Klaassen

Henk-Willem Klaassen

Held

Jessica Wesselius beweerde dat ze niet veel helden heeft, maar dat Arie Querido een heel eind komt op dat vlak. Als sociaal geneeskundige introduceerde Querido het begrip integrale gezondheid. Dat komt er heel in het kort op neer dat de patiënt meer is dan zijn of haar diagnose. Voor herstel is het noodzakelijk om niet alleen naar de aandoening te kijken, maar ook naar de context. Dus hoe iemand woont, wat zijn of haar financiële situatie is, hoe de omgeving eruit ziet. En context gaat uiteraard niet alleen over materiële zaken, het gaat ook om het sociale netwerk van de cliënt, zoals familie, partners, vrienden, buren. Om naasten dus.

Anneke Ruitenberg en Jessica Wesselius tekenen een samenwerkingsovereenkomst

Anneke Ruitenberg en Jessica Wesselius tekenen een samenwerkingsovereenkomst

Samen is meer mogelijk

HVO-Querido vindt het belangrijk dat we er alles aan doen om de naasten te betrekken bij de hulp- en zorgverlening. Omdat de samenwerking met naasten bijdraagt aan het welzijn en herstel van cliënten. Naasten kunnen immers informatie leveren, bijdragen aan het voorkomen van crises en persoonlijke zorg, praktische hulp of emotionele ondersteuning bieden.
De naastenraad overlegt periodiek met de Raad van Bestuur en met de zorgdirecteuren.

De Naastenraad van HVO-Querido: v.l.n.r. Paula de Matos, Naima Fikri, Anneke Ruitenberg (voorzitter), Jan-Erik Dubbelman, Sandra Bak en Jane Dest (ondersteuner).

De naastenraad van HVO-Querido, v.l.n.r.: Paula de Matos, Naima Fikri, Anneke Ruitenberg (voorzitter), Jan-Erik Dubbelman, Sandra Bak en Jane Dest (ondersteuner).

Binnenkort stellen de leden van de naastenraad zichzelf hier voor.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.