Nieuws

Mooie samenwerking vernieuwd

16 augustus, 2021

Vandaag tekenden Dennis Millerson, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, en bestuursvoorzitter Douwe van Riet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hiermee is de verbintenis tussen de cliëntenvertegenwoordiging en de zorgaanbieder opnieuw formeel bekrachtigd.

De visie en missie van de cliëntenraad vormen de grondslag voor deze hernieuwde overeenkomst. Hierin staat beschreven hoe de medezeggenschap van cliënten bij HVO-Querido is geregeld en hoe beide partijen daarin samenwerken. Het gaat daarbij onder meer over de positionering van de cliëntenraden en -commissies, over de overlegstructuur, het verstrekken van informatie, advies- en instemmingsrecht en de wederzijdse verplichtingen.
Dennis hoopt dat de cliëntenraad hiermee een structuur heeft neergezet die ervoor zorgt dat iedere individuele cliënt wordt gehoord.

Kleurig

‘Zo ziet onze samenwerking er inderdaad wel uit,’ zegt Dennis als hij van Douwe na afloop van de ondertekening een wilde bos bloemen krijgt, ‘kleurig, een beetje rommelig, maar wel mooi.’

 

Deel dit bericht:

Ondertekening Samenwerking

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.