Velserpoort

Adres:
Vondelweg 997, 2026 BW Haarlem, Nederland
T: (023) 206 03 10
E: velserpoort@hvoquerido.nl

Op de locatie Velserpoort in Haarlem worden twee doelgroepen opgevangen: dakloze gezinnen en individuele dakloze volwassenen.

Gezinsopvang

In de gezinsopvang verblijven maximaal 21 gezinnen, die door diverse oorzaken op straat terecht zijn gekomen. Het is de bedoeling dat deze gezinnen zo snel mogelijk weer zelfstandige woonruimte vinden.
De begeleiding is er op gericht om de gezinnen te ondersteunen naar zelfstandig wonen en daarnaast om het gezamenlijk wonen van al die gezinnen in goede banen te leiden.
De gezinnen verblijven in zit/slaapkamers met een eigen wc en douche. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken, huiskamer en wasruimte. De bewoners moeten zelf de algemene ruimtes en hun eigen kamer schoonhouden. Er is in de avond en weekenden geen begeleiding aanwezig binnen de gezinsopvang.


Daklozenopvang

In de daklozenopvang verblijven momenteel 47 mensen, die door diverse oorzaken op straat terecht zijn gekomen. Cliënten kunnen hier van 18:00 tot 10:00 uur verblijven voor overnachting, avondmaaltijd en een ontbijt. Ze kunnen ook meehelpen in de opvang, bijvoorbeeld door werkzaamheden te verrichten in de schoonmaak en het ontbijt te verzorgen.
Om 09:00 uur sluit de nachtopvang en kunnen cliënten terecht bij de dagopvang in de Wilhelminastraat te Haarlem. Hier kunnen cliënten een kopje koffie drinken en/of iets eten of deelnemen aan verschillende arbeidsmatige of (re)creatieve activiteiten en projecten. Alle cliënten met een OGGZ indicatie hebben een trajecthouder die met hen een plan maakt om te werken aan huisvesting, inkomen, schulden, zorg en dagbesteding. Wij doen een beroep op  de betrokkenheid van cliënten en gaan uit van mogelijkheden en kwaliteiten van ieder individu. Samen proberen we een klimaat te scheppen waarin iedereen er gewoon mag zijn en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.
Ook begeleiden we cliënten naar (arbeidsmatige) dagbesteding elders in de stad. Daarnaast zoeken we verbinding met de buurt, bijvoorbeeld door het aanbieden van klussen. Naast dagbesteding kunnen mensen ondersteuning en begeleiding krijgen waar nodig en gewenst, bijvoorbeeld bij het huishouden, de invulling van de dag, het op orde krijgen van financiën of het omgaan met diverse problemen

Samenwerking

RIBW/KAM, Leger des Heils Noord-Holland, GGD Haarlem, Housing First, GGZ behandelaren, wijkzorgteam, aanbieders van dagbestedingstrajecten, gemeenten.

Aanmelden

Aanmelden gaat via de Brede Centrale Toegang (BCT), Wilhelminastraat 10, 2011 VM Haarlem. Het BCT-loket is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (023) 511 44 77.
In de BCT werken hulp- en dienstverleners samen. Medewerkers van GGD Kennemerland en Stichting Kontext geven informatie, advies en hulp bij:
• aanmelding voor maatschappelijke opvang
• aanvragen van briefadres
• aanvragen van uitkering, zorgverzekering en identiteitsbewijs;
• voorzieningen voor dak- en thuislozenzorg (adressen en contactpersonen) in de regio.
• BCT werkt samen met gespecialiseerde teams
Meer informatie vind je op de site van de GGD

 

 

Contactpersoon

teammanager
Joris de Heus