Martien Schaaperhuis

Martien SchaaperhuisMartien Schaaperhuis
Adres:
Pedro de Medinalaan 12, 1086 XK Amsterdam, The Netherlands
T: (020) 314 04 00

Het Martien Schaaperhuis is een ontwikkelingsgerichte woonvoorziening op IJburg, die plaats biedt aan 60 bewoners vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. We beschikken daarnaast ook over drie woningen op IJburg met tien bedden voor ambulante bewoners die al bijna klaar zijn om door te stromen naar geheel zelfstandig wonen.

Als bewoner werk je samen met je begeleider aan doorstroom naar een zelfstandige woning. We gaan er vanuit dat dat binnen twee jaar moet lukken.
In het Martien Schaaperhuis is het gebruik van harddrugs verboden. We bieden dus een mooie plek voor mensen die clean willen zijn en blijven. Zonodig kunnen bewoners trainingen volgen die hen helpen bij het clean blijven.

Naar zelfstandigheid

In het Martien Schaaperhuis wordt fasegericht gewerkt. Dat betekent dat je in het begin redelijk intensief wordt begeleid en na verloop van tijd leert om steeds meer zaken zelfstandig op te pakken. Hierdoor ben je na ongeveer twee jaar klaar om door te stromen naar een zelfstandige woning. Samen met de bewoner doorlopen we de doorstroomgids waarin precies staat vermeld welke stappen er gezet moeten worden om zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Het hebben van arbeidsmatige dagbesteding en het volgen van trainingen die je helpen om door te stromen zijn voorwaarden. Denk daarbij aan een budgetteringstraining of een training Veilig Wonen. Ook wordt verwacht dat je deelneemt aan corvee- en groepstaken.

Begeleiding op maat

Als bewoner krijg je begeleiding waar nodig en gewenst. Daarbij staan de wensen van de bewoner en de uitstroom naar een zelfstandige woning centraal. De begeleiding kan bestaan uit hulp bij het huishouden, het invullen van je dag, het omgaan met jouw problematiek, of contacten in en buiten het Martien Schaaperhuis. Met je vaste begeleider maak je hiervoor een plan. We werken ook nauw samen met behandelaren op het gebied van psychiatrie en verslaving.

Dichtbij

We zitten in een mooi pand in de jongste buurt van Amsterdam. IJburg ligt wat afgelegen, maar tramlijn 26 brengt je binnen een kwartier naar het Centraal Station. Je woont in groepen van acht personen, mannen en vrouwen door elkaar, die samen een keuken en woonkamer delen. Iedereen heeft een eigen gemeubileerde kamer met douche en wc. Het is mogelijk binnenshuis door te stromen naar een van de zes appartementen voor twee personen in het gebouw.

Je kunt in het Martien Schaaperhuis op de groep koken, alleen of met medebewoners, of voor weinig geld in ons restaurant, De Steigerstek, eten. Je kunt overigens ook werken in de keuken van het restaurant. In principe houden de bewoners hun eigen kamer en de gezamenlijke woonkamer schoon. Zonodig krijg je daarbij ondersteuning en leer je hoe je je kamer schoon kunt houden.
Overdag is er begeleiding, ’s nachts is er een nachtdienst en zonodig een begeleider op afroep. Je krijgt een eigen sleutel en je kunt dag en nacht naar binnen en buiten.

Contactpersoon

teammanager
Suzanne van Dijk