Domselaerstraat

Adres:
Domselaerstraat 126, 1093 MB Amsterdam, Nederland
T: (020) 219 51 00

Beschermd wonen Domselaerstraat is een woonvoorziening die zich richt op mensen die ten gevolge van langdurige psychosociale/ psychiatrische problematiek niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen.

Bij het  hulpaanbod gaat het om een zorgpakket dat bestaat uit een combinatie van wonen en begeleiding. Wat betreft het wonen heeft elke cliënt de beschikking over een eenpersoonskamerkamer een aantal kamers heeft een eigen douche en wc. Tevens heeft de Domselaerstraat een aantal kamers waar bewoners zelfstandig kunnen koken. Er zijn twee leefgroepen van elk 13 bewoners.

Elke groep heeft beschikking over een ruime gezamenlijke woonkamer en een grote keuken. Tevens is er een tuin waar alle bewoners in het pand gebruik van kunnen maken. De Domselaerstraat heeft een kleine bibliotheek, een computerkamer  en verschillende ruimtes waar bewoners activiteiten kunnen ontplooien, zoals sport en muziek.

Wat betreft de begeleiding zijn er met betrekking tot het functioneren van de algehele voorziening woonbegeleiders aanwezig en is er in het kader van de 24-uurszorg een nachtdienst. Daarnaast heeft elke bewoner in het kader van het individuele begeleidingstraject een persoonlijk begeleider.

Er wordt gewerkt met de krachtgerichte basismethodiek die bewoners in staat stelt hun krachten verder te ontwikkelen en talenten te benutten. Beschermd wonen 24-uurs is geschikt voor mensen die door beperkingen in het zelfstandig functioneren zijn aangewezen op een beschermde woonomgeving. BW Domselaer biedt plaats aan 26 bewoners (mannen en vrouwen met psychiatrische problematiek vanaf 18 jaar, gebruik van harddrugs is een contra-indicatie).

De Domselaerstraat is gelegen aan het einde van de Dappermarkt en valt onder het stadsdeel Oost.

Het wonen

De bewoner heeft beschikking over een gedeeltelijk gemeubileerde eenpersoonskamer.  De douche en wc worden gedeeld met max. 4 andere bewoners. Enkele kamers hebben eigen douche, wc en kookgelegenheid. Daarnaast is er per leefgroep een grote gezamenlijke woonkamer en aparte eetkamer.

De begeleiding

Bij het wonen in de voorziening zijn, naast huisvesting, in de begeleiding de volgende diensten te onderscheiden:

  • Persoonlijke begeleiding
  • Sociaal maatschappelijke ondersteuning
  • Materiële dienstverlening
  • Facilitaire dienstverlening
  • Groepsactiviteiten
  • Het leren van persoonlijke vaardigheden
  • Hulp bij gedrag regulering (indien nodig)
  • Ondersteuning in HDL en ADL activiteiten

De aan de bovenstaande diensten gekoppelde begeleiding wordt aan de cliënten aangeboden door een persoonlijk begeleider, verpleegkundige en ondersteunend begeleiders.

Het begeleidingstraject van de individuele cliënt wordt krachtgericht aangepakt. Dit betekent dat de persoonlijk begeleider in samenspraak met de cliënt een krachteninventarisatie maakt en doelen opstelt. Deze krachteninventarisatie wordt met een bepaalde frequentie geëvalueerd. Hierbij wordt bekeken hoe de begeleiding in de afgelopen periode is verlopen en worden doelen gesteld voor de volgende periode.

Voeding

De woonvoorziening heeft twee grote keukens van waaruit bewoners de gelegenheid hebben zelfstandig en/ of met begeleiding ontbijt, lunch en diner te verkrijgen. Men kan ook individueel koken en daarvoor maaltijd vergoeding ontvangen.

Dagactiviteiten

Cliënten kunnen gebruik maken van het aanbod dagbesteding en activiteiten van HVO-Querido. Cliënten die dit niet nodig hebben kunnen gebruik maken van het stedelijke aanbod op het gebied van dagactiviteiten. Het is belangrijk dat bewoners deelnemen aan het aanbod.
Daarnaast is in het kader van het bevorderen van de zelfredzaamheid de deelname aan de huishoudelijke activiteiten verplicht.

Inkomensbeheer

In principe wordt het inkomen van de cliënt beheerd. Bij aantoonbare competentie kan de cliënt zijn of haar inkomen zelf beheren.

Kosten voor de cliënt

Bij het wonen in een beschermde woonvoorziening betaalt de cliënt een maandelijkse eigen AWBZ-bijdrage aan het CAK.

Samenwerking

De Domselaerstraat werkt samen met Arkin, DWI, Fibu, CAV, aanbieders van dagbesteding, huisartsen en apotheken.
Alle cliënten hebben een behandelaar.

 

Contactpersoon

teammanager
Evert Bod