De Vaart

Adres:
Oostenburgervoorstraat 2, 1018 MR Amsterdam, Nederland
T: (020) 344 96 30

De Vaart is een harddrugvrije begeleid wonen voorziening voor 62 dak- en thuislozen vanaf 23 jaar die ten gevolge van psychosociale en/of psychiatrische problematiek, veelal gecombineerd met verslavingsproblematiek, ondersteuning behoeven bij het zelfstandig wonen. Er is een nauwe samenwerking met JellinekMentrum. 

De Vaart is een complex met 36 woningen en een gemeenschappelijke ruimte. Nog eens 26 cliënten wonen in diverse stadia van zelfstandigheid in woningen in de nabije omgeving. In De Vaart wonen zowel mannen als vrouwen. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. 
Het is de bedoeling dat bewoners een zinvolle dagbesteding vinden, bijvoorbeeld betaald werk, vrijwilligerswerk of meehelpen in de organisatie van de voorziening. 
HVO-Querido huurt het pensiontehuis De Vaart van een woningbouwvereniging en heeft met de bewoners een pensionovereenkomst afgesloten. 

Doorstromen

Het is de bedoeling dat de bewoners binnen twee jaar doorstromen naar zelfstandigere huisvesting. In De Vaart kunnen bewoners van de woonvoorziening via aanleunwoningen doorstromen naar begeleid zelfstandig wonen. Het zijn 26 verspreid liggende, zelfstandige woningen in de buurt van De Vaart. Van bewoners wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen. Indien gewenst kunnen bewoners de voorzieningen van De Vaart gebruiken. 

Zelfstandig

Aan het eind van het traject worden cliënten geacht alles zelf te kunnen. Alleen in noodgevallen kunnen zij nog een beroep doen op ondersteuning vanuit HVO-Querido. Bewoners krijgen een woning toegewezen die HVO-Querido voor hen huurt. Bij voldoende zelfstandigheid kunnen zij uiteindelijk het huurcontract van de woning op hun eigen naam krijgen en weer zelfstandig hun positie in de maatschappij opnemen. 

De Vaart

 

 

Contactpersoon

teammanager
Kim de Keijzer