De Rijswijk

Adres:
Poeldijkstraat 10, 1059 VM Amsterdam, Nederland
T: (020) 512 77 00

In Amsterdam-West staat De Rijswijk, een RIBW en 24-uursvoorziening voor huisvesting en begeleiding van langdurig zorgafhankelijke psychiatrische cliënten met verslavingsproblematiek. De Rijswijk biedt huisvesting en begeleiding aan 72 cliënten.

In de Rijswijk streven wij er naar om bewoners een veilige leefomgeving te bieden. De cliënten beschikken over een eenpersoonskamer met eigen douche en wc. Er wonen 7 tot 9 cliënten per etage (kleinschalig wonen) verspreid over zeven etages. De meeste etages hebben een gezamenlijk balkon en op één van de etages hebben we zelfs onze eigen sportruimte. Eén van de etages hebben wij omgetoverd tot een drugsluwe afdeling. Hier wonen cliënten die hun verslaving zo beperkt mogelijk willen houden en deze cliënten zorgen met elkaar voor hun eigen afdeling. Hierbij hoort onder andere de gezamenlijke ruimtes schoon houden en voor elkaar koken doordeweeks. Voor de rest van de woonvoorziening geldt dat de begeleiding voor drie maaltijden per dag zorgt.

Het psychisch en sociaal evenwicht van de cliënt willen wij hier niet alleen handhaven, maar vooral ook bevorderen. We streven naar een zo gewoon mogelijke woonomgeving waarin mensen zich veilig en thuis voelen. Er wordt planmatig gewerkt vanuit de krachtenmethodiek.

De doelgroep bestaat uit mensen met chronisch psychiatrische- en verslavingsproblemen die in aanmerking komen voor huisvesting, vaardigheidstraining, ondersteunende begeleiding, psychiatrische behandeling die door GGZ Ingeest verzorgt wordt en dagbesteding. De cliënten kunnen van zeven uur ‘s ochtends tot elf uur ‘s avonds terecht bij de begeleiding. In de nacht is er een nachtwaker aanwezig.

 

Contactpersoon

teammanager
Fred van Nierop