Nieuws

Kwaliteitskeurmerk

Op 21, 23 en 24 mei 2012 zijn bij HVO-Querido extere audits gehouden in het kader van onze HKZ-certificatie. De certificerende instelling Kiwa toonde zich tevreden over ons kwaliteitsmanagementsysteem en het kwaliteitskeurmerk – dat HVO-Querido sinds 2007 bezit – is verlengd.

In het primair proces is de auditor bij BW Zuid, BW Masira, De Veste, De Vaart, BWA COWN, Mobiel team en Passantenverblijf geweest. Bij de ondersteunende diensten kwamen bestuur, staf, planning & control en kwaliteit, HRM, facilitaire organisatie, communicatie en ICT aan de beurt.

De auditor meldde in algemene zin dat hij heel veel goede ontwikkelingen heeft gezien, zowel op vakinhoudelijk als op het gebied van structuur. De auditor toonde zich met name tevreden over de cliëntendossiers die keurig op orde zijn, de veiligheid, die overal hoog in het vaandel staat, en de positieve uitwerking van de implementatie van de krachtgerichte basismethodiek op de werkvloer.

Uiteindelijk is er slechts één tekortkoming geconstateerd. Bij de procedure rond de functioneringsgesprekken ontbreekt het aan een goede centrale registratie, terwijl de HKZ-normering dat wel vereist. Hiervoor wordt nu binnen twee weken een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast waren er twee kleine aandachtspunten: het beheer van verbandtrommels en de procedure rond de inlevering van legitimatiebewijzen.

De auditor stelde dat hij al met al een goede sfeer heeft aangetroffen en een organisatie waarbij de ontwikkeling er goed in zit en illustreerde dit met de zogeheten directeursvraag. Als hij medewerkers enkele jaren geleden vroeg ‘wat zou jij doen als je hier directeur was?’ kwam er een heel verhaal, terwijl medewerkers nu komen aanzetten met onderwerpen die direct betrekking hebben op beter zorg voor cliënten.

Reacties ( 0 )

    Geef een reactie

    Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *