Nieuws

Kwaliteitskeurmerk geprolongeerd

15 mei, 2015

Onlangs zijn bij HVO-Querido externe audits uitgevoerd. De onafhankelijke certificerende instelling Kiwa is zeer tevreden over ons kwaliteitsmanagementsysteem. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd en het HKZ kwaliteitskeurmerk – dat HVO-Querido sinds 2007 bezit – wordt voortgezet.
In het primair proces hebben externe auditoren het Martien Schaaperhuis, het Passantenverblijf, Beschermd wonen Zuid, BW Diemen, het Anton de Komplein, Ambulant team Centrum/Oud-West/Noord, het Wijkzorgteam en de Herstartstudio aan de Wassenaar Obdamstraat bezocht en ook een directeur zorg.
Bij de ondersteunende diensten kwamen de bestuurder, het stafbureau, planning & control, HRM en de facilitaire dienst aan de beurt. Maar ook de voorzitter en secretaris van de OR zijn geïnterviewd door auditoren van Kiwa.

Gedreven en betrokken

De leadauditor heeft ons gemeld dat het kwaliteitsmanagementsysteem bij HVO-Querido goed is ontwikkeld. De visie van de organisatie is overal terug te vinden. Men vond het mooi om te zien hoe gedreven de medewerkers op alle niveaus aan het werk zijn. Het krachtgericht werken is overal terug te zien en ook is de betrokkenheid van de cliëntcommissies aantoonbar. Verder is de planning & control cyclus goed vormgegeven en zijn de cliëntdossiers allemaal volledig. Voorts is integrale veiligheid goed vormgegeven en in de praktijk gebracht.

Persoonlijke invloed op het resultaat

Het resultaat uit deze externe audit is dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Wel zijn aandachts- en leerpunten gesignaleerd voor de teams en de organisatie.
De leadauditor stelde vast dat medewerkers zich bewust zijn van hun persoonlijke invloed op het totale resultaat van de kwaliteit in onze organisatie.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.