Nieuws

Integrale aanpak gezinnen getoetst

28 februari, 2022

Sinds 2018 werken hulpverleners van HVO-Querido, Altra en Blijf Groep bij de zorg voor gezinnen in Amsterdam intensief samen in teamverband.
Cliënten hebben vaak te maken met complexe problematiek en huiselijk geweld komt veel voor. In het zogeheten ‘HAB-team’ pakt men hulpvragen integraal aan vanuit verschillende expertises. Zo kan men samen met het gezin zorgen voor een veilig leef- en opvoedklimaat. Hierdoor moet uiteindelijk intergenerationele overdracht van problemen afnemen.

Het Verwey-Jonker Instituut voerde een evaluatie van deze aanpak uit, aan de hand van dertien casussen.
Kijk hier om deze evaluatie te lezen.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.