Nieuws

Iets doen voor kwetsbare mensen

18 juli, 2017

‘Dat ik op voordracht van de OR in de Raad van Toezicht zit, houdt in dat de Ondernemingsraad betrokken was bij mijn selectie voor de RvT. En natuurlijk dat onderwerpen die te maken hebben met personeel en organisatie mijn speciale belangstelling hebben.’

Aan het woord is Judith Meijer (1958), lid van de Raad van Toezicht van HVO-Querido sinds 2013. In één adem maakt ze haar onafhankelijkheid duidelijk: ‘Maar ik vervul die rol zonder last of ruggespraak. Ik doe mijn werk vanuit mijn eigen expertise en ervaring. Afstemming met de OR vindt hooguit plaats tussen de voorzitter van de Ondernemingsraad en die van de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben de voorzitter en ik ieder half jaar een ontmoeting met de OR, waarin we spreken over de ontwikkelingen in de organisatie.’

Democratie

Ervaring voldoende, in de loopbaan van Judith Meijer. Opgeleid als psycholoog en in bezit van een MBA vervulde ze diverse management- en directiefuncties bij zorg- en opvanginstellingen, waaronder Blijf van m’n Lijf en Indigo. ‘Heel boeiend, de ontwikkeling die de Ondernemingsraad van HVO-Querido nu doormaakt. Het gaat echt om meer dan een nieuwe vorm alleen. We werken aan de modernisering van de democratie in de zorg, om het zo maar eens te zeggen. De OR is vroegtijdig betrokken bij besluitvorming, denkt meteen mee bij nieuwe onderwerpen. Daar praat ik graag over mee, adviseer ik over. Maar: ik ga HVO-Querido niet vertellen wat er zou moeten gebeuren. Dat is niet mijn rol.’

Judith Meijer

Judith Meijer

Steeds nauwer betrokken

‘Mijn werk in de Raad van Toezicht doe ik echt vanuit mijn betrokkenheid bij het werk van HVO-Querido,’ vervolgt Judith Meijer. ‘En ik kan gerust zeggen dat dat het klimaat in de hele raad kenmerkt. Interessant is dat het werk van Raden van Toezicht verandert. Landelijk. Je ziet dat wij als RvT-leden steeds nauwer betrokken zijn bij wat de organisatie doet. Zo vind ik het geweldig om te zien hoe het geld dat we de afgelopen jaren overhielden – of liever gezegd: niet konden uitgeven – nu gericht wordt besteed aan het verbeteren van omstandigheden van mensen. Daar houden we ons echt aan.’ Ook projecten die minder voor de hand liggen inspireren Meijer: ‘My Red Light, het prostitutiebedrijf dat helemaal door sekswerkers zelf wordt gerund, opent binnenkort de deuren. Fantastisch om te zien hoe zo’n toch gewaagd project tot een goed einde komt. We hebben dat weloverwogen gedaan. Echt een grote bijdrage aan het normaliseren van het doen van sekswerk, vind ik. En ik voer mee op de eerste Canal Parade-boot van HVO-Querido in 2015. Heel bijzonder.’

Tolerantie en vrijheden

Het streven naar normalisering is een rode draad in het RvT-werk van Judith Meijer, ook in de manier waarop naar mensen gekeken wordt die psychisch kwetsbaar zijn, een verslaving hebben of bijvoorbeeld dakloos zijn geweest. ‘Zo kijk ik naar mensen: prima om je eigenheid te hebben, om een zorgvraag te hebben. Daar begeleiden we je bij. Maar we verwachten ook wat van je.’
‘Iets doen voor kwetsbare mensen, dat is mijn motivatie. Ik heb van heel nabij gezien wat het betekent om kwetsbaar te zijn, en om die reden te worden buitengesloten, heel indringend is dat. Kwetsbare mensen, daar wil ik me dan ook voor inzetten, net als voor diversiteit. Diezelfde drijfveer zie ik gelukkig veel terug bij HVO-Querido. Ik kom graag op voor de tolerantie en de vrijheden die daarbij horen. Je ziet helaas dat die in deze tijd van polarisatie op de tocht staan, in het geding zijn. Daar ligt een opgave.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.