Nieuws

HVO-Querido ondertekent intentieverklaring ‘Nu Niet Zwanger’

Tags:
19 januari, 2022

Op woensdag 19 januari heeft Jessica Wesselius, lid van de Raad van Bestuur van HVO-Querido, de intentieverklaring ondertekend voor onze aansluiting bij het programma ‘Nu Niet Zwanger’. In deze intentieverklaring committeren wij ons aan het belang van het bespreken van een kinderwens.

Wat is ‘Nu Niet Zwanger’?

‘Nu Niet Zwanger’ richt zich op kwetsbare (jonge) vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd bij wie soms sprake is van een combinatie van problematiek. Door in gesprek te gaan over een mogelijke kinderwens willen we ervoor zorgen dat toekomstige ouders niet worden overvallen door een onbedoelde zwangerschap. Het doel van ‘Nu Niet Zwanger’ is dat ieder Amsterdams kind de best mogelijke start in het leven krijgt. En daarmee een optimale kans op een veilige, gezonde en kansrijke toekomst.

Barbra Velthuizen onderschrijft als verantwoordelijke zorgdirecteur het belang van het programma:

‘Vanuit onze brede kijk op gezondheid vind ik het belangrijk ons te committeren aan dit Amsterdamse programma dat in 2022 van start gaat. Juist over onderwerpen als een kinderwens, seksualiteit en anticonceptie is het belangrijk om met onze cliënten in gesprek te gaan. En niet alleen op de plekken waar we vrouwen, gezinnen of jongeren opvangen. Ik roep ook de teams op die (alleenstaande) mannen begeleiden het gesprek hierover niet uit de weg te gaan. Regie hebben op een kinderwens en toekomstig ouderschap is zo belangrijk, juist voor mensen in een kwetsbare positie. Onze professionals kunnen daar een cruciale rol in spelen. En mooi dat we hierin met dit gemeentelijke aanbod van training en intervisie ondersteund worden.’

De ondertekenaars van de intentieverklaring Nu niet zwanger

De ondertekenaars van de intentieverklaring Nu niet zwanger

Ondertekening

De ondertekening vond plaats in Pakhuis de Zwijger in aanwezigheid van de Amsterdamse wethouder Zorg, Simone Kukenheim. Naast HVO-Querido is het programma ook ondertekend door GGD Amsterdam, SAG, JGZ/OKT, Abortuskliniek, Veilig Thuis, Cordaan, Leger des Heils, SIGRA, ELAA, EVAA, en de Raad voor de Kinderbescherming.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de site van Nu Niet Zwanger.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.