Nieuws

Handen ineen voor jongeren 18-/18+

11 mei, 2023

HVO-Querido heeft met verschillende partners in Amsterdam de handen ineen geslagen in het programma ‘Brug 18-/18+’. HVO-Querido vindt deze samenwerking erg belangrijk, omdat de overgang van jeugdhulp met verblijf naar de MO/BW voor sommige jongeren te groot is. Jongeren krijgen hiermee meestal te maken als ze 18 jaar worden. Ze moeten dan opeens veel zelf regelen terwijl ze vaak geen recht meer hebben op ondersteuning vanuit de (verlengde) jeugdhulp.

Veel jongeren stromen door naar de MO/BW. Dit betekent een andere hulpverlener en een andere aanpak en methodiek. De afgelopen periode hebben verschillende aanbieders van MO/BW en jeugdzorg, de GGD en de gemeente samengewerkt om de overgang van jeugdzorg naar de MO/BW beter te laten aansluiten. We hebben onlangs de eerste fase van het programma afgesloten met een bijeenkomst met de betrokken partijen. Tijdens deze eerste fase is de basis met inhoudelijke visie gelegd. Een belangrijk product zijn de brugmodules, die letterlijk een brug slaan tussen Jeugdzorg en de MO/BW

Overgang goed laten lopen met brugmodules

Om de overgang voor jongeren naar volwassenheid goed te laten verlopen, hebben we twee brugmodules samengesteld:

  • Met brug A houdt de jongere, naast de nieuwe begeleider uit de MO/BW, tijdelijk de vaste begeleider uit de jeugdhulp bij de overgang naar de maatschappelijk opvang. Hierdoor kan de jongere verhuizen, wennen aan de nieuwe woonsituatie, de vertrouwde begeleider houden en gebruik maken van de expertise van de jeugdzorg.
  • Met brug B start de begeleider vanuit de maatschappelijke opvang met begeleiden van de jongere tijdens de laatste fase van het jeugdhulptraject. Hierbij maakt de jongere kennis met de nieuwe begeleider, werken we aan opbouwen van een vertrouwensband en bereiden voor op de stap richting MO/BW.

Doelstelling project

Doelstelling van het project is dat jongeren, met passende en doorlopende ondersteuning, op eigen tempo door kunnen groeien naar zelfstandigheid. En dat elke jongere die dat nodig heeft in deze overgang de ondersteuning krijgt die passend is bij de situatie en de individuele ontwikkelvragen. Daarnaast leren de professionals van de Jeugdzorg en MO/BW ook van deze wederzijdse samenwerking en elkaar expertise.

Samenwerking

De partijen die in dit programma samenwerken zijn Boomerang Zorg, Combiwel Projecten, Gemeente Amsterdam, Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam, Levvel, Multi Plus Zorg, Opvangcentrum De Elandsstraat, perMens, Timon en HVO-Querido.

Maatwerk

HVO-Querido ziet een grote meerwaarde in maatwerk als het nodig is. Al jaren zijn we met Levvel in allerlei vormen op zoek naar maatwerkconstructies voor jongeren. Dit programma geeft de mogelijkheid dit breder en met meer partners aan te bieden. Niet het systeem is leidend maar de vraag van de jongere.

Ontwikkeling

Bij de verdere ontwikkeling de komende tijd gaat het met name om de goede implementatie van werkprocessen, het verbreden naar alle jongeren die hier behoefte aan hebben en het borgen ervan.
De projectleiding is vanaf 1 april een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de partners. Hiervoor lag deze bij twee projectleiders. HVO-Querido zal als voorzitter aanschuiven om de voortgang en structuur te ondersteunen.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.