Nieuws

Goed dat er opvang is. Maar wonen komt eerst.

03 juni, 2022

HVO-Querido kan zich goed vinden in het nieuwe Amsterdamse collegeakkoord van GroenLinks, D’66, PvdA en SP. Het is sociaal, het is vooruitstrevend, en het is gericht op gelijkwaardigheid in onze stad. Alle drie zijn keihard nodig. Dakloosheid schreeuwt namelijk om een doortastende aanpak.

Het is goed dat Amsterdam investeert in de opvang van dakloze mensen. Dat is humaan en solidair: in Amsterdam slaapt niemand op straat, is het uitgangspunt. De praktijk is echter helaas vaak anders weet iedereen die ’s avonds in een stadspark wandelt. Goed dus, dat het college de maatschappelijke opvang op een professioneel niveau houdt zodat kwetsbare mensen op een vangnet kunnen rekenen.

Aanknopingspunten

Maar opvang is tegelijkertijd niet meer dan dat: opvang. In de opvang herstel je niet. In de opvang woon je niet. En in de opvang doe je niet mee. Het collegeakkoord biedt gelukkig meerdere aanknopingspunten om dakloosheid aan te pakken waardoor mensen wél herstellen, meedoen, en zelfstandig kunnen wonen.

Wonen eerst

Het is zaak dat alles op alles wordt gezet om kwetsbare mensen zo snel mogelijk zelfstandige woonruimte te bieden. Wonen eerst is ook wat het kabinet op dit punt zegt. Voor Amsterdam betekent dat het doorzetten van het succesvolle programma Huisvesting Kwetsbare Groepen: de gemeente, woningcorporaties en zorgorganisatie bieden jaarlijks 850 mensen die dak- of thuisloos zijn de kans op een nieuwe toekomst. We zijn hiermee koploper in ons land.

Preventie

HVO-Querido ondersteunt ook de kansen die mensen geboden worden. Het gaat er om zo snel mogelijk vast te stellen wie in de problemen raakt en hoe je verder afglijden, met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien, voorkomt. Preventie dus. Mensen die eenmaal in zorg zijn, zijn gebaat bij financiële bestaanszekerheid, goede begeleiding, om- en bijscholing en werk dat past bij hun mogelijkheden.

Vertrouwen

De maatschappelijke opvang en HVO-Querido: dat gaat sinds 1904 hand-in-hand. Toch is dat niet ons antwoord op dakloosheid. Wij ondersteunen de focus op ‘wonen eerst’ en op preventie. Dit vraagt om een structurele aanpak. Jaar in, jaar uit. Zolang er nog niet voor iedereen woonruimte is pleit HVO-Querido voor aanpassingen in de maatschappelijke opvang. Een eigen kamer. Direct starten met hulp en begeleiding. Het is noodzakelijk om Amsterdammers die in de knel zijn geraakt een kans te bieden op herstel. De komende vier jaar zien wij met vertrouwen tegemoet.

Karin Boudewijns
Barbra Velthuizen
Ragna Louman
HVO-Querido

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.