Nieuws

Gezinsopvang pakt Sigraprijs

25 november, 2021

Onze gezamenlijke aanpak in de gezinsketen, de zogenoemde HAB (HVO-Querido, Altra en de Blijfgroep), heeft de Sigra Samenwerkingsaward 2021 gewonnen. De organisaties zetten zich gezamenlijk in voor een veilig thuis voor kinderen in de opvang.

Tijdens de ledenconferentie van de Sigra op donderdag 25 november is deze samenwerkingsprijs uitgereikt. Het initiatief van Karen van Leeuwen, teammanager van ons Ambulant team Gezinnen, om kinderen in de stad een betere toekomst te kunnen bieden, was een van de vier genomineerden.
De prijs is in het leven geroepen om het belang van samenwerking te benadrukken en die mooie initiatieven een podium te bieden.

Snel en zonder bureaucratie

‘Goed, hè,’ aldus een lachende Karen van Leeuwen, ‘echt heel erg leuk. Ik ben een beetje competitief ingesteld en als je dan eenmaal aan een wedstrijd meedoet dan wil ik winnen ook.
Maar wat hier veel belangrijker is, is de erkenning voor een samenwerking die volgens ons echt werkt en dat wordt dagelijks in de praktijk bewezen.
Wij kunnen kinderen door deze werkwijze een betere toekomst bieden doordat hun ouders snel en heel laagdrempelig worden geholpen. Als wij zien dat er opvoedhulp nodig is, dan komt dat er heel snel, zonder indicaties, formulieren en bureaucratie. Dat kunnen we overslaan. En dan komt er niet een anonieme functionaris van Altra of de Blijfgroep, maar Esther of Amira. Mensen die al in het gezin zijn geweest, geen vreemden, maar mensen die de ouders kennen en vertrouwen. Zo zijn we er zo vroeg mogelijk bij met passende hulp.

Voorkomen

Voor de collega’s geldt dat ook. Je weet precies wie je waarvoor moet hebben, want je kent elkaar en je weet wat je aan elkaar hebt. Onderzoek toont aan dat veel mensen in de maatschappelijke opvang daar als kind ook al hebben gezeten. Door problemen al op jonge leeftijd aan te pakken en op te lossen, hopen we te voorkomen dat die geschiedenis zich maar blijft herhalen.’

Erkenning

‘Het is een mooie erkenning voor de HAB-aanpak en een bekroning voor deze bijzondere samenwerking die ontstaan is vanuit de praktijk, vanuit de gedrevenheid van de collega’s om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van intergenerationele overdracht,’ stelt Barbra Velthuizen, directeur zorg van HVO-Querido.
‘Goed dat de HAB-aanpak dit podium heef gekregen, want deze integrale, specialistische aanpak staat ook onder druk in het huidige klimaat van “normaliseren.” De complexe doelgroep vraagt echt om een andere aanpak.’

 

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.