Nieuws

Gebiedsgericht aan de slag in Noord

23 november, 2021

Een uitgestrekte ruimte en lange werkbladen aan de rand: veel letterlijker krijg je het begrip ‘ontschotting’ niet. ‘Ja, je komt niet onder elkaar uit’ beaamt Hishaam Eldewieh glimlachend, ‘dat werkt heel goed.’ We treffen elkaar in de Kropaarstraat in Noord, het gesprek gaat over de transitie naar één gebiedsgericht team.

Samen met zijn collega zorgcoördinatoren Elke Engels, Rosanne Middag en Mehdi Sadouioui schuift Hishaam aan in de vergaderkamer. Hij en Elke zijn al langer betrokken bij het proces, voor Mehdi en Rosanne is het iets dat ze ‘overkomt’. De kop is er sinds begin oktober vanaf, hoe verloopt de overgang?
‘Ik was in een soort jubelstemming, ik ben er al drie jaar mee bezig. Eindelijk is het zo ver!’ vertelt Elke monter. ‘Ik vind het een vanzelfsprekende en logische stap.’ De anderen zijn het met haar eens, Mehdi en Rosanne weliswaar iets terughoudender. Zij begonnen beide in een nieuwe functie. Rosanne: ‘Ik had daar zelf voor gekozen, dus ik wist dat er dingen zouden veranderen. Maar oude collega’s loslaten gaat niet vanzelf.’ Mehdi vult aan: ‘Ik begon net goed te aarden bij At Home, dat moest ik achter me zien te laten. Aan de andere kant vond ik het leuk en spannend wat ons te wachten staat. Het enthousiasme van Hishaam en Elke hielp erg.’

Meer kwaliteit

Gebiedsgericht werken heeft in veel opzichten zin, daar zijn de vier het over eens. Ze benadrukken als belangrijkste dat de cliënt in Noord meer kwaliteit van zorg krijgt. ‘We kennen nu allemaal dezelfde sociale kaart, we kunnen veel beter inschatten waar een klant of ketenpartner echt baat bij heeft’, legt Elke uit. Daar komt bij dat het ‘onderweg zijn’ afneemt en er tijd ontstaat voor verdieping. Oftewel: ruimte voor meer, beter en duurzaam intern en extern contact. In deze eerste fase van de transitie gebruiken de coördinatoren die tijd vooral om van elkaar en de best practices te leren.

Team Noord Rosanne en Elke

Team Noord Rosanne en Elke

Vaste contacten in een kleinere kring

Elke: ‘We nemen onze ervaring van de oude structuur natuurlijk mee. De insteek is dat we uitwisselen en in elkáar investeren, elke aanpak heeft zijn waarde. Bij At Home is de mores bijvoorbeeld dat iemand zo snel mogelijk zelfstandig wordt en kan uitstromen. We kijken of er in die aanpak elementen zijn die we bij mensen met complexe problematiek ook kunnen toepassen.’
Het management koos er bewust voor om niet alle organisatorische consequenties precies praktisch uit te denken, vertelt Hishaam. ‘Soms lopen we daarom een beetje achter de feiten aan. Dat maakt wel dat we het écht met z’n allen doen. Een stuk leuker dan wanneer je in een voorgekauwde structuur terecht komt’ meent hij.

Uitdagingen

Ook de relaties met ketenpartners en het verdere netwerk winnen aan kwaliteit. Elke: ‘Als je in verschillende stadsdelen werkt, beweeg je je vrij anoniem.’ Hishaam: ‘Je komt nu in een kleinere kring vaste contacten terecht, je weet wat je aan elkaar hebt. Daar hebben alle partijen veel baat bij. Een telefoontje is makkelijker gepleegd, je kan sneller intern doorverwijzen.’ Elke: ‘En we hebben één centraal telefoonnummer opgesteld als lijn naar buiten. Het voorwachtnummer.’
Elke verandering kent haar eigen uitdagingen. Stadsdeel Noord is begonnen met een ‘Intentieverklaring Housing First’. Door die verklaring te ondertekenen, committeren medewerkers zich om nieuwsgierig en bereid te zijn om naar de eigen werkpraktijk te kijken en die samen met collega’s te toetsen aan de 8 principes van Housing First. Rosanne: ‘De timing van die verklaring kon wel beter, nu gaf het document bij sommigen een prestatiedruk waar ze zich niet prettig bij voelden.’ Rosanne nuanceert: ‘We ondertekenden de verklaring om ons werk goed te doen, daar is niks mis mee.’ Hishaam: ‘Ik raad andere gebieden aan om eerst investeren in de onderlinge band, zodat de intentie om kwaliteit te bieden daarop aansluit.’

Team Noord, Mehdi en Hishaam

Team Noord, Mehdi en Hishaam

Alle vier zijn ze vol lof over de kickstart van hun transitie: een ‘heel tof’ en verdiepend feest. Georganiseerd en vormgegeven door Mehdi, die uit zijn ervaring als theatermaker putte, en door Linda Kerssens, persoonlijk begeleider. Ze bedachten drie onderdelen: ziel, mentaal, lichaam. Theater, een kampvuurgesprek en een ademhalingstraining. Mehdi: ‘Ik wilde dat de werkmaskers af gingen, dat het ging over nieuwsgierigheid naar elkaar. De comfortzone uit, zodat we onze gewoonte om anderen te beoordelen loslieten.’
Een beter moment hadden ze daar niet voor kunnen hebben. Er was mooi weer en een groot verlangen naar ontspanning na maandenlang afstand in de pandemie. Een markante herinnering om op te teren, zeker met de oplopende cijfers en donkere dagen in aantocht. Mehdi: ‘Na het feest begonnen we echt als één groot team.’

Vier tips voor een dragelijke transitie

  1. Hishaam Eldewieh: ‘Bedenk hoe je collega’s in jouw proces kunt betrekken.’
  2. Mehdi Sadouioui: ‘Investeer in de onderlinge vertrouwensband, zorg ervoor dat je met elkaar op één lijn komt.’
  3. Elke Engels: ‘Je mag altijd kritisch zijn, maar pak ook aan waar je mee zit. Ga ervoor, zorg dat je onderdeel bent van het proces. Maak gebruik van je mogelijkheid tot inspraak. Zoek uit welke vorm logisch is in jouw gebied. Zoals wij het in Noord doen is geen graatmeter of model voor elk stadsdeel, juist niet. Richt je op de eigenheid van de plek: welke cultuur leeft er, welke panden bestaan er, haal eruit wat erin zit.’
  4. Rosanne Middag: ‘Maak het niet te groot. Er blijft veel hetzelfde. Je hebt nog steeds te maken met klanten, het werk verandert niet van aard en we zijn nog steeds HVO-Querido!’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.