Nieuws

De feiten over de pauze in het bieden van extra woningen en zorg

Tags:
14 juni, 2019

Het Parool van 14 juni 2019 bevat een artikel over het budget dat de gemeente Amsterdam beschikbaar heeft voor de opvang van kwetsbare mensen. De consequenties hiervan voor verschillende maatschappelijke opvangorganisaties, waaronder HVO-Querido, komen in het verhaal aan bod. De realiteit binnen onze organisatie ligt echter genuanceerder dan het Parool-artikel weergeeft. Hieronder de feiten op een rijtje.
Het geld is niet op. Hoewel de Parool-verslaggever dat zo samenvat, is de werkelijkheid anders. De gemeente stelt HVO-Querido in staat zelfstandige woonruimtes en de zorg en ondersteuning die daarbij horen, te leveren aan kwetsbare mensen. Dat gebeurt al vele jaren en dat gebeurt ook nu. HVO-Querido heeft dan ook geen stop gezet op de begeleiding van klanten die naar een zelfstandige woning verhuizen.

We kunnen niet de gewenste versnelling bieden. Dat klopt. In Amsterdam voeren de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen, waaronder HVO-Querido, sinds drie jaar het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen uit. Doel daarvan is extra woonruimte met begeleiding beschikbaar te maken, bovenop de woningen die toch al voor deze doelgroep bestemd waren. Een versnelling dus in het wegwerken van de wachtlijst.
Nieuwe aanmeldingen, die kunnen we inderdaad tijdelijk niet in behandeling nemen. De oorzaak daarvan ligt in het budget voor 2020 en verder, dus voor de langere termijn, hiervoor van de gemeente Amsterdam. HVO-Querido is met de gemeente in gesprek over een oplossing hiervoor. We hebben daar het volste vertrouwen in. Anders dan een ‘stop’ waarover Het Parool schrijft, is een tijdelijke pas op de plaats aan de orde. We verwachten de versnelling waarop het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen is gericht, dan ook op korte termijn weer in te kunnen zetten.

Consequenties

Wat zijn de consequenties hiervan? Cliënten van HVO-Querido die al op het punt stonden een zelfstandige woning te krijgen, of daarvoor aangemeld waren, krijgen die gewoon. Die trajecten lopen gewoon door en de betrokken cliënten en medewerkers zijn daar ook van op de hoogte. Anderen zullen er helaas iets langer op moeten wachten – voor hen is er een wachttijd zoals die tot 2016/2017 gold.

Meer informatie

Zodra meer bekend is over de mogelijkheid om opnieuw woonruimte en zorg te bieden met de omvang van de afgelopen jaren, dan leest u daar op de website van HVO-Querido meer over. Vragen over de pauze in het bieden van extra woningen en zorg zijn welkom via info@hvoquerido.nl.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.