Nieuws

Extra geld voor dak- en thuislozen biedt perspectief

13 juli, 2023

De gemeente Amsterdam bekostigt tot en met 2026 driehonderd tot vierhonderd extra woon- en opvangplekken voor dak- en thuislozen in de stad met daarbij een winteropvang van 250 plekken.

HVO-Querido blij met extra plekken

Douwe van Riet, bestuurder HVO-Querido, reageert positief op deze investering. ‘Iedereen kan dakloos raken. Door baanverlies, schulden of een scheiding kunnen mensen hun (t)huis kwijtraken. En je thuis kwijtraken is afschuwelijk om mee te moeten maken. Hoe eerder mensen weer een dak boven hun hoofd hebben, hoe kleiner de kans dat een woonvraag uitgroeit tot nog groter leed. En het snel oplossen van een woonvraag voorkomt een ernstige en kostbare zorgvraag. Want een eigen thuis is voorwaarde voor herstel en het opbouwen van een toekomst. Vanuit deze gedachte werken we samen met de gemeente Amsterdam, corporaties en zorgaanbieders aan passende huisvesting van kwetsbare groepen. De investering in het plan Versterking Aanpak Dakloosheid van de gemeente Amsterdam helpt bij het verder samen vinden van oplossingen.

Wij zijn dan ook erg blij dat de gemeente de komende jaren 18,5 extra miljoen investeert in huisvesting, opvangplekken, intensieve begeleiding en preventie. Dit biedt voor allerlei groepen mensen, met en zonder een zorgvraag, meer perspectief op een thuis.’

Lees de artikelen in Het Parool en op AT5 voor meer informatie hierover.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.