Nieuws

Elke cliënt gehoord

08 oktober, 2020

Dennis Millerson (1968) is voorzitter van Zorgraad 2 en lid van de Centrale Cliëntenraad van HVO-Querido. Hij zet zich in voor de medezeggenschap van cliënten omdat hij het handwerk leuk en boeiend vindt en omdat hij zijn tijd graag investeert in iets zinvols.
‘Jazeker, geboren en getogen in Amsterdam,’ vertelt Dennis. ‘De late jaren zestig waren een veelbewogen, wilde tijd. Wij verhuisden bijna jaarlijks, ik heb in heel Amsterdam gewoond. Nu woon ik in Amsterdam Noord, bij Overhoeks. Lekker centraal, goed wonen. Het is helemaal nieuw, ik ben de eerste bewoner. Ik woon er zelfstandig met ambulante begeleiding. We werken nu aan een uitstroomplan.

Cliëntportaal

Ik heb lange tijd gewerkt als IT-er. Eerst de havo en later verschillende opleidingen gedaan en certificaten gehaald. Meestal binnen bedrijven als UPC, KPN en Orange. Vanuit deze achtergrond ben ik ook betrokken bij de ontwikkeling van het Cliëntportaal. Een mooi project en goed opgezet. Het is niet zo dat wij van de cliëntenraad er aan het eind even naar mogen kijken om er ook nog iets van te vinden. Nee, wij zijn er sinds het begin bij betrokken, vanaf de eerste schets.

Een brede blik

Ik ben eigenlijk al veel te lang klant, al bijna acht jaar. Het begon bij mij met een postadres bij het Leger des Heils. Mijn huwelijk was gestrand, daarmee kwamen allerlei praktische problemen, ik was onder meer dakloos geworden. Er moest iets significant verbeteren. Ik moest elke dag langskomen om te horen of er plek voor mij was. Dat was wel even wennen, daarvoor vloog ik door heel Europa om IT-systemen in te richten.
En toen was er ineens plek. Ik heb bij het Instroomhuis gezeten op de Zeeburgerdijk, bij het Anton de Komplein, in verschillende tijdelijke woningen, bij Fleerde en ben via Housing First uiteindelijk bij Overhoeks gekomen.

Afspraak

Op een gegeven moment heb ik het roer omgegooid en besloten om me, zoals dat heet, begeleidbaar op te stellen. Vanaf dat moment vond ik dat het lang genoeg had geduurd. Ik wilde verder komen, groeien. Die verandering heb ik serieus gemaakt. Mijn begeleidster van toen steunde me daarin. Zij zei: we maken één afspraak en dat is dat we ons allebei aan de afspraken houden. Dagbesteding deed ik wel, ik zat onder meer in de band in Zuidoost, leuk, maar het bracht me niet verder.
Iemand wees me op de cliëntenraad. Ze vond me een type dat een bijdrage kon leveren. Meepraten, meedenken, is dat niet iets voor jou? Ik werd notulist van de bewonerscommissie en raakte enthousiast. Het ging daar echt over de kwaliteit van mijn leven en dat van de mensen om mij heen.

Veel facetten

Omdat ik al veel facetten van de zorg bij verschillende afdelingen van HVO-Querido heb ervaren, ben ik gevraagd voor de Zorgraad en daarna ook voor de Centrale Cliëntenraad. Ik ben er een beetje de secretaris omdat dat veelal te maken heeft met computers en ik nu eenmaal altijd met een computer onder mijn arm loop.

Motivatie

Mijn drijfveren? Het belangrijkste is toch wel dat ik het leuk vind om te doen. Het contact met de andere leden van de raad en met veel andere mensen met wie je te maken hebt is leuk. Er zitten enthousiaste, talentvolle mensen in de raad. Mensen die goed kunnen luisteren, die echt begrijpen waar het over gaat, mensen met kennis van zaken.
Medezeggenschap is daarbij een zinnige besteding van je tijd. Er gebeurt iets, je kunt dingen in gang zetten. Muziek maken of een film kijken is leuk, maar ik investeer mijn tijd liever in iets zinvols, in iets dat tot verbetering leidt.
Ik wist dat eerst niet, maar ik heb het uitgeprobeerd en zo werkt het voor mij. Er moet echt iets gedaan worden om dingen voor elkaar te krijgen en daar houd ik van.

Duidelijk

Ik vind de oefening, het spel, om het zo te noemen, ook boeiend. Samen een consensus bereiken. Een fijne lijn bewandelen om je doel te bereiken, om belemmeringen voor cliënten weg te nemen. De organisatie staat open voor medezeggenschap. Ik heb nooit een Klein Duimpje-gevoel. In hoeverre anderen je serieus nemen, bepaal je natuurlijk zelf. Onze belangen zijn niet altijd dezelfde, maar tijdens de vergaderingen met de Raad van Bestuur en de directie zijn we in ieder geval elkaars gelijken. We werken behoorlijk constructief samen. Er wordt geluisterd, er is wederzijds respect. Er wordt vrij direct gecommuniceerd. Duidelijk zijn is goed, het heeft geen zin om er lang omheen te draaien.

Aanpak werkt

Ik ben ervan overtuigd dat wat we aan het doen zijn werkt. Ik geloof sterk in de methode, in de filosofie achter de manier van werken van de organisatie. Eigen regie en kracht zijn dan misschien buzzwords, de aanpak werkt. Ik ben er het bewijs van. Bij iets leuks word ik door mijn begeleider net zo bevraagd als bij dingen die ik minder graag doe. Mijn keuzevrijheid staat altijd hoog in het vaandel, er wordt altijd rekening gehouden met mij als persoon. En dat gaat niet alleen bij mij zo. De begeleiding is per cliënt op maat. Ik hoop dat die manier van werken zo dynamisch blijft als hij nu is. HVO-Querido moet niet zijn flexibiliteit verliezen, want dat is een sterk punt.

Samenwerken

Met de Centrale Cliëntenraad zijn we bezig met onze visie en missie. Die vormt de grondslag voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het bestuur. Hoe loopt informatie door de organisatie? Hoe gaan veranderingen? We hebben een aantal basisprincipes geformuleerd. Als we zo gaan werken, dat zou heel mooi zijn. We hopen hiermee een structuur te hebben gemaakt die ervoor zorgt dat ieder individu, elke cliënt wordt gehoord.
We hebben een half jaar aan de missie en visie gewerkt en we hebben het gezamenlijk tot stand gebracht. Goede werkers zijn samenwerkers.’

Deel dit bericht:

Dennis Millerson

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.