Nieuws

Douwe van Riet per 1 juni Voorzitter Raad van Bestuur

10 maart, 2020

De Raad van Toezicht benoemt Douwe van Riet per 1 juni 2020 als voorzitter van de tweehoofdige Raad van Bestuur van onze organisatie. De wervingsprocedure voor de vrijkomende positie als lid van de Raad van Bestuur start deze week.

Raad van Toezicht-voorzitter Christien Bronda: ‘Het vertrek van Clemens Blaas per 1 juni 2020 betekende dat we op zoek moesten naar een nieuwe voorzitter. We hebben er het volste vertrouwen in dat Douwe van Riet deze rol waar zal maken.’

Procedure

‘We wilden de vervanging van Clemens Blaas zo soepel mogelijk laten verlopen. En dat is beslist een uitdaging gezien de grote waardering voor Clemens in bestuurlijk Amsterdam en in de regio,’ aldus Christien Bronda. ‘Dan is het passend dat we op zoek zijn gegaan naar een voorzitter die over de kwaliteiten beschikt om de voorzittersrol te vervullen en al goed aangesloten is op ons netwerk. Douwe van Riet wil deze rol op zich nemen, heeft daarvoor de talenten, het netwerk en de ambitie.’

De werving van de vrijkomende functie van Lid van de Raad van Bestuur start deze week.

Deel dit bericht:

Douwe

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.