Nieuws

Overlast: denk aan de buren

27 november, 2018

Burenoverlast wordt natuurlijk niet alleen veroorzaakt door zogeheten kwetsbare mensen, zoals onze cliënten. Toch neemt HVO-Querido in deze zijn verantwoordelijkheid en besteedt veel aandacht aan het voorkomen en verminderen van overlast.

Onlangs organiseerde HVO-Querido samen met het Leger des Heils en de gemeente Amsterdam een werksessie om overlast te voorkomen. De bijeenkomst was in Lab111, een voormalig pathologisch-anatomisch laboratorium van de Wilhelmina Gasthuis. De genodigden waren medewerkers van Amsterdamse woningbouwverenigingen (De Key, Rochdale, De Alliantie, Eigen Haard, Stadgenoot, Ymere en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties), gemeentelijke diensten (GGD Amsterdam), bemiddelaars (Beter Buren) en zorginstellingen (Cordaan, de Volksbond, Leger des Heils en HVO-Querido).

Toneel: klant krijgt de sleutel van zijn nieuwe woning

Toneel: klant krijgt de sleutel van zijn nieuwe woning

Vooroordelen

Er werden twee workshops gegeven door Housing First trainers van HVO-Querido, een om overlast te voorkomen en een hele praktische waarin aan de orde kwam hoe te handelen bij signalen van overlast.
Voor het zover was kregen we, om onze vooringenomenheid af te schudden, enkele toneelscènes te zien waarin hulpverleners van HVO-Querido zichzelf en hun klanten speelden. Zij creëerden verschillende verrassende situaties waarin mensen een nieuwe woning betrekken en zo met hun nieuwe buren in contact komen. Niet alles is altijd wat het lijkt. Last is niet altijd overlast. En overlast is vaak niet zozeer een kwestie van decibellen, maar heeft alles te maken met de relatie met de buren. ‘Doodeng man, al die buren opeens,’ verzuchtte en van de klanten.
Deze situaties waren allemaal uit de dagelijkse hulpverleningspraktijk gegrepen. Dit liet nog maar eens zien dat kwetsbare mensen en overlast beslist geen synoniemen zijn.

Workshop: eerst even in de spiegel kijken

Workshop: eerst even in de spiegel kijken

Werkafspraken

Het signaleren en voorkomen van overlast speelt ook een prominente rol in de tien werkafspraken die de gemeente, de corporaties en de zorginstellingen in Amsterdam hebben gemaakt in het kader van de huisvesting van kwetsbare groepen, passend wonen met zorg op maat. Werkafspraak 6 (voorkomen van overlast) gaat hier in zijn geheel over, maar ook werkafspraak 4 (wonen en goed nabuurschap) en werkafspraak 5 (vroeg-signalering en preventie) hebben hier alles mee te maken.
In deze afspraken is bijvoorbeeld vastgelegd dat gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders gebruikmaken van een gezamenlijk overlastprotocol met afspraken over hoe te handelen bij overlast. Zo hebben alle zorgaanbieders een centraal meldpunt ingericht om signalen van overlast te behandelen. Als zorgaanbieder laten we mensen die een klacht indienen binnen twee werkdagen weten hoe we dit gaan aanpakken.

Werksessie: in het lab

Werksessie: in het lab

Uitdaging

‘Het is voor ons allemaal een grote uitdaging om hiermee aan de slag te gaan en fantastische kans om de verbinding met elkaar te zoeken,’ aldus collega Valerie Boogaard, een van de organisatoren van de werksessie. ‘Ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit is gelukt en het een zeer geslaagde dag was! Er is veel motivatie bij iedereen om nog beter met elkaar samen te werken. Dat is mooi om te zien en we willen dit graag voortzetten.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.