Nieuws

De verschillen omarmen

04 oktober, 2022

Op 4 oktober is het Diversity Day, de dag waarop bedrijven aandacht vragen voor inclusie en diversiteit. HVO-Querido is een van de 314 organisaties in Nederland die hieraan meedoen. Samen zetten we een stap in de goede richting: een samenleving waarin we ieders unieke talenten waarderen en benutten.

Heel in het kort betekent diversiteit in een organisatie dat er verschillende groepen zijn vertegenwoordigd bij de medewerkers. Inclusie gaat een stap verder. Dat is het vermogen om een cultuur te scheppen waarin elke medewerker zich veilig en gewaardeerd voelt en iedereen dezelfde kansen krijgt.
Diversity Day is een initiatief van de SER, de Sociaal-Economische Raad.
Kijk voor meer informatie op de website van Diversity Day.

Kleurrijk

Een aantal collega’s uit verschillende geledingen van HVO-Querido spreekt desgevraagd uit wat diversiteit en inclusie voor hen betekent en wat de meerwaarde ervan is.

 • ‘Vanaf het moment dat ik bij HVO-Querido in dienst kwam heb ik me ingezet voor inclusiviteit. Méér inclusiviteit, wel te verstaan. Want dat we op meerdere vlakken divers zijn samengesteld, daar ben ik al super trots op. Het gaat er juist om dat stapje extra te zetten. ‘Wat is nodig om die ene medewerker óók bij te laten dragen? Welke maatregelen treffen we zodat die groep mensen zich óók thuis voelt bij ons? We geloven in het aanboren van ieders kracht. In managementtaal: laten we de condities scheppen waaronder die krachten tot bloei kunnen komen. Meer direct: hoe zorg ik dat jij kunt meedoen en je talent kunt toevoegen? Daar gaat het om, vandaag op Diversity Day, en op die andere dagen in het jaar.”
  Douwe van Riet, Raad van Bestuur
 • ‘Diversiteit is zichtbaar en onzichtbaar verschillend zijn. Omarm deze verschillen en zie als kwaliteit.’
  Floris Baartscheer, zorgcoördinator Team Nieuw-West
 • ‘Diversiteit is voor mij dat je bent wie je bent en er mag zijn. Diversiteit is niet alleen een vinkje.’
  Anchela Lachmansingh, sociaal juridische adviseur Kwaliteit en Zorgbeleid
 • ‘Juist de verschillen tussen mensen maken de wereld mooier en kleurrijker. Dus wees vooral jezelf.’
  Diede Langenhoff, begeleider Ambulant team Jongeren

Regenboog

 • ‘Een diverse samenleving of organisatie is net als een regenboog, kleurrijk en prachtig! Ik zet mij graag in om er het mooiste uit te halen en iedereen zich inclusief te laten voelen.’
  Aisser Alnima, teammanager i.o. Opvang ongedocumenteerden
 • ‘In de diversiteit is het mooi om eenheid te creëren. Wij zijn allemaal divers, en diversiteit is wat ons uniek maakt. Jij, ik, hen en zij en uiteindelijk zijn we allemaal wij.’
  Charissa Pinas, begeleider Ambulant team Jongeren
 • ‘Ieder mens is uniek en heeft recht op eigen herstel, ongeacht afkomst of voorkeuren, zodat iedereen meetelt en gelijkwaardig is.’
  Pjotr van Nie, trainer met ervaringsdeskundigheid Herstelbureau
 • ‘Zonder diversiteit is onze wereld uniform, kleurlos en saai. Verschillen tussen mensen brengen rijkdom en openheid. Bij HVO-Querido staan we voor iedereen, ongeacht geslacht, gender identiteit, seksuele gerichtheid, achtergrond, cultuur, nationaliteit, huidskleur, geloofsovertuiging, taal, opleidingsniveau, sociale en economische status, levenservaring, beperking of gezondheidsstatus.’
  Nina Guillerme, specialist diversiteit en inclusie HRM
Medewerkers van HVO-Querido

Medewerkers van HVO-Querido

Werk

HVO-Querido wil een organisatie zijn waarin iedereen zichzelf mag én kan zijn. Een organisatie waarin we elkaars verschillen omarmen en inzetten om de beste zorg te leveren voor onze klanten. Diversiteit is meer dan gender, religie of huidskleur. Het gaat ook over vaardigheden, manier van denken, normen en waarden, taal, culturele achtergrond, gezinssamenstelling en fysiek vermogen. Hoe diverser de achtergrond, hoe rijker de kennis. Mensen van alle achtergronden zijn welkom bij HVO-Querido: gelijkwaardigheid is één van onze kernwaarden.
Wil jij werken voor een organisatie waar aandacht is voor diversiteit en inclusie? Bekijk onze vacatures via www.samenvoorthuis.nl.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.