Nieuws

De stem van de cliënt op de agenda

05 oktober, 2020

Van 5 t/m 9 oktober 2020 is het de Week van de Medezeggenschap. We besteden daarom deze week extra aandacht aan het werk van de cliëntenraden en -commissies bij HVO-Querido.

Voor Hans van der Kolk (Amsterdam, 1958), momenteel interim voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van HVO-Querido, is het eigenlijk altijd de Week van de Medezeggenschap. Want sinds hij in 1989 betrokken was bij de oprichting van de allereerste bewonersraad van de Queridostichting zet hij zich al in als belangenbehartiger van onze cliënten.

‘Nu ben ik voorzitter van de Centrale Cliëntenraad, dat is me gevraagd, maar het is een tijdelijke oplossing,’ vertelt Hans. ‘We hebben momenteel veel nieuwe mensen in de raad, iemand moest die rol even vervullen totdat we uit ons midden een nieuwe voorzitter kiezen. Ik blijf zeker betrokken bij de cliëntenraad, maar ik hoef niet zo nodig voorzitter te zijn.
Wij zijn het hele jaar bezig om de medezeggenschap van cliënten zo goed mogelijk vorm te geven, niet alleen deze week. Maar, laat ik het zo zeggen, elk podium om te laten zien en horen waar wij mee bezig zijn is welkom.

Dichtbij

Ik durf te zeggen dat we aardig op koers liggen. Het wordt steeds iets beter. Medezeggenschap is een soort timmerwerkplaats. Je moet blijven schaven en schuren, maar dan heb je ook iets.
Douwe van Riet, de bestuursvoorzitter van HVO-Querido, heeft in een vergadering met de Centrale Cliëntenraad een tijdje geleden gezegd: ik wil de stem van de cliënt op de agenda zien. Nou, dat kan ie krijgen!
Wij proberen de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de cliënt te organiseren. Dat betekent dat we nog veel meer belang hechten aan het werk van de cliëntencommissies, want in die commissies gaat het over concrete dingen uit de dagelijkse praktijk.

Beter

In de Centrale Cliëntenraad sluiten we ook zo dicht mogelijk aan bij die leefwereld. Als er een kwestie op de agenda staat die toelichting nodig heeft, dan nodigen we niet alleen een deskundige uit van de staf of van een externe partij, maar ook een of meer cliënten die daar direct mee te maken hebben. Zo vergroten we niet alleen de betrokkenheid en ons draagvlak, zo worden we structureel gevoed door experts uit het veld. Daardoor wordt de kwaliteit van ons advies beter.

Breed

Er zijn ook zaken die zowel de cliënten als de medewerkers van HVO-Querido raken. Op die punten willen we meer samenwerken met de Ondernemingsraad. Als je dan een gemeenschappelijk advies kunt geven, dan heb je echt iets dat breed van onder tot boven wordt gedragen. Dan kan in feite niemand daar meer omheen.

Open

De voorwaarde voor medezeggenschap is vrijheid in veiligheid. Mensen moeten volledig zichzelf kunnen zijn en kunnen zeggen wat ze willen. Je hebt er een open organisatie voor nodig. Ook op dat punt zijn we aardig op de goede weg. Op landelijke congressen hoor je wat erbij anderen speelt en dan moet ik zeggen dat wij met vrijwel alle onderwerpen al bezig zijn of dat het bij ons al is geregeld. Wat dat betreft horen we tot de top van de eredivisie. Het is mooi om daarbij betrokken te zijn.

Drijfveer

Waarom ik dit doe? Laat ik het zo zeggen, het gaat niet om geld, maar het is toch van grote waarde. Ik vind het mooi om met iets waardevols bezig te zijn in de wereld om me heen. Echts iets bijdragen, niet alleen voor jezelf bezig zijn, maar voor anderen. Voor mij is het ook een eer, dat ik dit al zo lang mag doen.

Meedoen

Vroeger was het vaak best lastig om mensen te vinden voor de cliëntenraad. Nu hoeven we daar nauwelijks moeite voor te doen. Ik weet niet waardoor dat komt. Misschien zijn mensen nu mondiger en meer geprikkeld om mee te doen? Misschien dragen wij onze boodschap goed uit?’

Deel dit bericht:

Hans

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.