Nieuws

De drive van een kritische vriend

11 november, 2021

Per 1 september 2021 is Herke Elbers voorzitter van de Raad van Toezicht van HVO-Querido. Naast haar functie als algemeen directeur voor de Raad voor de Kinderbescherming vindt ze tijd voor drie nevenfuncties, waaronder dus die van toezichthouder op onze organisatie. Alle reden voor een kennismakingsgesprek over het maatschappelijk belang, grote ambities en kleine stappen, en over kritische vriendschap.

Je hebt een heel volle agenda: een zware directiefunctie, drie nevenfuncties – hoe doe je dat?

‘Haha, nou dat valt best mee. Dat gaat me redelijk makkelijk af. Zeker nu ik veel thuis werk en vaak online overleggen heb kan ik veel doen. Daarbij komt: ik vind het nu eenmaal belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Ik heb een grote drive om mensen te steunen die er even niet zo goed voor staan. Dat kan ik doen door mijn ervaring en kennis in te zetten voor maatschappelijke organisaties. Dus toen ik benaderd werd voor een functie in de Raad van Toezicht was de keuze snel gemaakt.’

Maar waar haal je de tijd vandaan?

‘Misschien besteed ik minder tijd aan sport dan andere mensen, zou kunnen. Ik vind het daarnaast ook helemaal niet erg om op zondag nog even wat stukken te lezen, ook niet voor HVO-Querido. Maar vergis je niet, ik hang ook wel eens lekker op de bank om een serie te kijken hoor!’

Wat motiveert je?

‘Ik ben altijd in het openbaar bestuur werkzaam geweest. Het gaat er mij om dat ik iets doe voor de samenleving en hoe die beter kan. Het algemeen belang, dat ráákt me. Ik kies er bewust voor om niet bij een commerciële organisatie te werken, maar natuurlijk ben ik ook blij dat ik naar de supermarkt kan om boodschappen te doen. Die drive heb ik van huis uit meegekregen. Mijn vader werkte als irrigatiedeskundige en reisde over de hele wereld. Met het gezin zijn we zodoende in veel ontwikkelingslanden geweest: Peru, Algerije, Burundi, Nepal. En ik ben altijd politiek betrokken geweest, en heb naast rechten ook politicologie gestudeerd.’

Kende je onze organisatie?

‘Jazeker, HVO-Querido is een bekende organisatie, zeker voor mensen met een hart voor de stad. HVO-Querido kende ik al uit mijn tijd bij de gemeente Amsterdam. Tot 2014 werkte ik onder meer bij de bestuursdienst, en was ik stadsdeelsecretaris in Noord. Maar ook als inwoner van Amsterdam ken ik HVO-Querido. Ik woon in de Pijp en ben onlangs nog bij de woonvoorziening voor ongedocumenteerden geweest. Als Amsterdammer kom je de organisatie letterlijk op straat tegen.
HVO-Querido staat bekend om zijn innovatieve kracht, en wordt gewaardeerd om de kwaliteit en om de kennis van het werkveld. De organisatie staat ergens voor en geeft richting aan.’

Herke Elbers

Wat kan jij – of de Raad van Toezicht in het algemeen – bijdragen aan HVO-Querido?

‘Meebouwen aan het teamwork. Binnen de Raad van Toezicht van HVO-Querido vinden wij het belangrijk om de focus te houden op de maatschappelijke doelstelling en om die te bereiken is samenwerking onontbeerlijk. Als Raad van Toezicht, maar ook samen met bestuurders Douwe van Riet en Jessica Wesselius, en het directieteam en de organisatie. We doen het mét elkaar!
De Raad van Toezicht moet je daarbij zien als een ‘kritische vriend’. We willen dichtbij de organisatie staan, maar niet de rol van de bestuurders of de directie overnemen. We denken met ze mee, adviseren, en zijn kritisch als dat moet. We moeten natuurlijk ook toezicht houden. Het is goed om over een strategische koers te praten, over de vernieuwing daarvan, maar ook over koersvast zijn. Jessica Wesselius en Douwe van Riet kunnen daar van op aan bij ons.’

Wat tref je aan, hoe ziet je start eruit?

‘Voor mij is dit de ideale periode om bij HVO-Querido te beginnen, zo midden in dit strategische traject waarin wordt gewerkt aan een verdere focus in de koers van de organisatie, waarin kort geleden een nieuwe bestuurder is gestart en met een relatief nieuwe directie. Er zijn voortdurend veranderingen, en daar moet je op inspelen. Als Raad van Toezicht houden we daarbij de grote lijn in de gaten, en volgen we dat ieder jaar opnieuw een stap wordt gezet naar het bereiken van de meerjarendoelen. Ik ben vol vertrouwen dat dat in de komende jaren gaat lukken. HVO-Querido heeft prima mensen in huis: hartelijk, héél actief, open. Mensen ook die graag delen en met passie vertellen over hun organisatie. Mooi om te zien hoe al mensen gedreven zijn door die maatschappelijke opgave.
Die eigenschappen zijn hard nodig. Uiteindelijk willen Amsterdam, Haarlem, Diemen en Hoofddorp wel wat bereiken. We hebben te maken met een soms gure buitenwereld, met stevige problemen. Ik denk allereerst aan de woningmarkt, in Amsterdam en Haarlem, maar ook op andere plekken in Nederland. Maar de schuldenproblematiek en armoede, die vind ik ook heel zorgelijk. Kunnen we op al die leefgebieden wel voldoende en passende zorg bieden?

Zorgkwaliteit als speerpunt

Goed dus, dat HVO-Querido nu een strategie geformuleerd heeft waarin de kwaliteit van de zorg als strategisch speerpunt staat genoemd. Daar gaat het nu om. Daarnaast vind ik het sterk dat een onderwerp als ‘lerende organisatie’ zo duidelijk in de strategie is benoemd. Het zijn de mensen die die waardevolle kennis en kwaliteiten bezitten en uitbouwen waarmee we die kwaliteit van zorg bereiken.
Sterk vind ik de focus die nu aangebracht is. Goed om een breed aanbod te hebben, maar zorg er voor dat je de resultaten haalt die je je ten doel had gesteld. Mooi om duizend-en-één dingen te doen, maar pas tegelijk op. Doe je niet teveel?
Vanuit de Raad van Toezicht willen we dat medewerkers van HVO-Querido daarbij maatwerk kunnen leveren, en ruimte vinden voor creativiteit. Ik heb geleerd dat er vaak meer kan dan je denkt. Pas op dat je jezelf niet bij voorbaat beperkt. Kijk eens hoe digitaal vaardig veel ouderen geworden zijn door corona. Dat hadden velen zelf toch nooit voor mogelijk gehouden?’

Grote thema’s. Kan HVO-Querido dat allemaal waarmaken?

‘Ik zie het onder meer als mijn bijdrage om soms zaken soms klein en ‘behapbaar’ te maken. Goed die grote doelen en strategische vergezichten, de hele woningmarkt te willen veranderen. Maar die tien of dertig mensen die je weer onder dak hebt kunnen brengen ergens in de stad, daar draait het ook om. Soms zijn het maar kleine stapjes en moet je kijken hoe ver je kunt gaan. Als organisatie moet je daarbij steeds de menselijke maat in het oog houden. Niet eenvoudig! Ik zie dagelijks hoe moeilijk het is voor grote organisaties om uit de systeemwereld te blijven. Denk maar eens aan de toeslagenaffaire, die doet mij als toezichthouder veel. Je moet steeds het maatschappelijk doel van je werk in de gaten houden en ik heb inmiddels gezien dat dat bij HVO-Querido ook gebeurt.’

Herke Elbers (1968) is algemeen directeur voor de Raad van de Kinderbescherming, en is in nevenfuncties actief als lid van de Raad van Toezicht van onderwijsstichting Orion en lid van de Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland, en sinds 1 september voorzitter van de Raad van Toezicht van HVO-Querido. Herke Elbers woont samen in Amsterdam en heeft een dochter van 24.

Kijk hier voor meer informatie over de Raad van Toezicht van HVO-Querido.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.