Nieuws

Dagbesteding op IJburg

17 januari, 2011

Bij het Martien Schaaperhuis heeft op dit moment 79% van de bewoners arbeidsmatige dagbesteding. Dit is relatief hoog, het gemiddelde binnen HVO-Querido ligt op 40%. Er zijn twee factoren die hieraan hebben bijgedragen.

Ten eerste is vanaf de opening van het Martien Schaaperhuis het hebben van dagbesteding een instroomcriterium. Een nieuwe bewoner moet al, arbeidsmatige, dagbesteding hebben, of daar op zijn minst voor open staan. Hierdoor is er een cultuur ontstaan dat het hebben van dagbesteding, als dat enigszins kan, vanzelfsprekend is.
Daarnaast heeft het Martien Schaaperhuis een aantal laagdrempelige mogelijkheden voor dagbesteding in en rond het gebouw. Zo is er de receptie, het restaurant de Steigerstek en Basic Wheels, met wie HVO-Querido een samenwerkingscontract heeft, waar bewoners naar eigen interesse en kwaliteiten hun dagbesteding kunnen vormgeven.

Meneer Stadwijk aan het werk bij Basic Wheels

Meneer Stadwijk, een bewoner van het Martien Schaaperhuis, aan het werk bij Basic Wheels

Mogelijkheden in kaart gebracht

Om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van plaatsing en financiering, is er door trajectbegeleider Ybo de Haan, een nulmeting uitgevoerd. Dit heeft onder andere geleid tot plaatsing van zeven van de zeventien bewoners die geen dagbesteding hadden. Daarnaast is de caseload van elke woonbegeleider doorgenomen, waarbij de trajectbegeleider geconsulteerd kon worden. Ook heeft de trajectbegeleider voorlichting aan het team gegeven waarbij de uitgangspunten, en de financieringsvormen, van dagbesteding besproken werden.

Alternatieven

Voor de bewoners die om wat voor reden dan ook geen dagbesteding konden krijgen is gezocht naar alternatieven. Zo doet een bewoner mantelzorg bij een vriendin, vervangt een bewoonster die moeilijk ter been is dagelijks de theedoeken in alle woonkamers, of volgt een ander een trainingsprogramma om af te vallen.

Motivatie

De ambitie van het HVO-Querido ten aanzien van dagbesteding is hoog. De haalbaarheid zal worden vergroot als er door de afdelingen een intensieve samenwerking met de dagactiviteitencentra, trajectbegeleiders maar ook de bewonerscommissies wordt aangegaan. Door aanspraak te maken op de interne motivatie kan dagbesteding een keuze zijn van de cliënt en niet (alleen) van de organisatie.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.