Nieuws

Convenant Discus

01 februari, 2008

Donderdag 31 januari 2008 hebben woningcorporatie De Alliantie, JellinekMentrum en HVO-Querido het inmiddels tweede convenant Discus getekend. Hiermee is het project bestendigd tot een structurele voorziening.

Onder het motto ‘eerst een huis, dan hulp’ begeleidt Discus een bijzondere doelgroep. Dak- en thuislozen die al lange tijd op straat zwerven en daarnaast psychiatrische en/of verslavingsproblemen hebben.
Discus draait inmiddels een jaar en de eerste resultaten zijn bemoedigend. Verreweg de meeste cliënten wonen nog steeds. Inmiddels hebben 38 cliënten onderdak gekregen via Discus. Dat moeten er dit jaar 70 worden en in 2009 100.

Ondertekening Discus convenant

Ondertekening Discus convenant

Boot

Gert Weenink, directeur van De Alliantie, Petra van Dam, bestuurslid van JellinekMentrum en HVO-Querido-directeur Jaap Fransman tekenden de overeenkomst om Discus structureel voort te zetten. Dit gebeurde onder toeziend oog van meneer Azijnman, bewoner van Discus. Het was het sluitstuk van een onstuimig boottochtje over de Amstel met initiatiefnemers, betrokkenen, medewerkers en cliënten.

Mengen

De boot lag hiertoe even afgemeerd bij de steiger van het stadhuis, zodat ook zorgwethouder Marijke Vos, de ondertekening gemakkelijk kon bijwonen. Weenink sprak als voorzitter van de stuurgroep Discus zijn vertrouwen in de voortgang uit. Hij dankte de pioniers en financier Agis. En hij verwelkomde de AWV en Eigen Haard als corporaties die inmiddels ook woningen leveren voor Discus.
De wethouder zei het project van harte te steunen. Zij mengde zich (‘Wij zitten hier, Marijke!’) snel onder de cliënten van Discus.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.