Nieuws

Convenant Anton de Komplein

14 april, 2008

Op 11 april 2008 hebben drie partijen een convenant getekend over de nieuwbouw van de HVO-Querido voorziening aan het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost.

Het gaat om de Gemeente Amsterdam, in de persoon van zorgwethouder Marijke Vos, woningstichting Rochdale, bij monde van vestigingsmanager Zuidoost Marion Middelbeek en directeur Clemens Blaas van HVO-Querido. Onder de aanwezigen was ook Elvira Sweet, voorzitter van stadsdeel Zuidoost. Zij trad op als gastvrouw, want het convenant werd getekend in haar stadsdeelkantoor.

V.l.n.r. Elvira Sweet, Marijke Vos, Clemens Blaas en Marion Middelbeek

V.l.n.r. Elvira Sweet, Marijke Vos, Clemens Blaas en Marion Middelbeek

Clemens Blaas benadrukte dat de gezamenlijke inspanningen in Zuidoost om de drugsproblematiek aan te pakken duidelijk vruchten afwerpt. Hij suggereerde dat de gemeente het feit dat deze aanpak werkt wat hem betreft best wat trotser voor het voetlicht zou mogen brengen.
Verder prees hij woningbouwvereniging Rochdale en een aantal andere Amsterdamse corporaties voor de durf, inzet en betrokkenheid waarmee zij vele miljoenen investeren in goede huisvesting voor cliënten van HVO-Querido.

Schets van de nieuwe voorziening

Schets van de nieuwe voorziening

De voorziening van HVO-Querido aan het Anton de Komplein biedt 24-uursopvang aan 39 dakloze drugsverslaafden, zowel mannen als vrouwen. De opvang is ruim tien jaar geleden neergezet als noodgebouw. Dan nog onder de naam Nachtopvang Zuidoost en als onderdeel van Walenburg. Het pand is inmiddels nodig aan vervanging toe.
De nieuwe voorziening komt op precies dezelfde plaats te staan als de huidige. Voordat tot sloop kan worden overgegaan, moet dan ook eerst vervangende noodopvang worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de bouw in 2009 beginnen en wordt het pand in 2010 opgeleverd.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.