Nieuws

Betere zorg dichtbij voor jongvolwassenen

30 januari, 2024

Coen de Boer werkt al dertien jaar bij HVO-Querido en is nu de kersverse teammanager in opleiding van het al even verse team Eigen Thuis voor jongvolwassenen. Hoe is hij hier terecht gekomen en wat motiveert hem in zijn werk?

Ons zorgaanbod voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 17 en 27 jaar oud is met ingang van 2024 anders georganiseerd. Net als de teams voor volwassenen werken de ambulante jongerenteams onder de noemer Eigen Thuis nu gebiedsgericht. Er zijn drie ambulante teams: Centrum/Noord, West/Nieuw-West en Zuid/Oost/Zuidoost/Weesp. Daarnaast is er Samen Thuis, een team dat in heel Amsterdam jongvolwassenen begeleidt die met zijn tweeën een woning delen.

Volgende stap

Coen de Boer (1987) is sinds 1 januari van dit jaar teammanager i.o. van team Eigen Thuis in de regio West/Nieuw-West. Hij werkt sinds 2011 bij HVO-Querido. Hij begint als persoonlijk begeleider bij VIP (Vroege Interventie bij Psychose) in Zuidoost, groeit door naar zorgcoördinator en verhuist mee naar de Goudvink in Amsterdam Noord. En nu dus een volgende stap, opnieuw bij een jongerenteam.

Ontwikkeling

‘Jongvolwassenen vormen de leukste doelgroep,’ zegt Coen resoluut. ‘Het is dynamisch, er gebeurt veel en je kunt echt het verschil maken. Mensen komen bij ons om de boel weer op de rit te krijgen. Als het weer goed gaat, dan stromen ze uit.
Het gaat veel verder dan stabiliseren. Je ziet bij ons echt ontwikkeling. Dat vond ik als begeleider al mooi om te zien en dat vind ik nog steeds. Dat je het met z’n allen in beweging krijgt en nog de goede kant op ook.
Het gaat vaak om grote veranderingen in het leven van jongeren. Een bestaan dat sowieso veel pieken en dalen kent, want er gebeurt nu eenmaal veel in een jong mensenleven.

Coen de Boer, teammanager i.o. bij team Eigen Thuis voor jongvolwassenen

Coen de Boer, teammanager i.o. bij team Eigen Thuis voor jongvolwassenen

Meer invloed

Als teammanager in opleiding heb ik weliswaar iets meer afstand tot de jongeren zelf, maar mijn sfeer van invloed is daarentegen groter geworden. Ik kan nu groter dromen want in deze functie heb je meer invloed. Zo kun je als team de best mogelijke zorg leveren.
Ik ben heel blij met deze kans. Dat er juist in het jongerenprogramma een plek vrij kwam, dat leek speciaal voor mij gemaakt. Het is niet zo dat ik beslist teammanager moest worden, waar dan ook. Ik voel juist een sterke verbondenheid met onze doelgroep.

Kwaliteitsimpuls

Het voordeel van wijk- of gebiedsgericht werken is dat wij nu veel meer de krachten, de kansen en de mogelijkheden van het aanbod in de buurten, wijken en stadsdelen kunnen benutten in ons werk. Hoe beter je de buurten kent, hoe meer je bestaande formele en informele netwerken kunt inzetten ter ondersteuning van de jongeren.
Het is ons doel om mensen weer op eigen benen te laten staan. De stad helpt daarbij als je weet wat er lokaal speelt en wat er in de buurt te halen valt. Onze begeleiders bouwen nu netwerken op. Dat maakt samenwerken met andere partijen makkelijker, je weet elkaar beter te vinden.
Het geeft ons werk een kwaliteitsimpuls. Nu moeten we het in praktijk brengen.

West/Nieuw-West

Eigen Thuis biedt individuele begeleiding bij de cliënt thuis. Verreweg de meeste van onze cliënten wonen op zichzelf in een omslagwoning. Daarnaast hebben we verblijf bij de Goudvink voor 20 mensen en Samen Sterk Wonen West, waar 16 mensen wonen.
De individuele cliënten in de regio West/Nieuw-West en Samen Sterk Wonen West vallen nu onder mij. Van die voorziening heb ik laatst het stokje overgenomen van Irma Steltenpool, ook symbolisch en dat bleek toen een flinke stok te zijn.

Met elkaar

Zo’n verandering in de structuur van onze zorg gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Met zijn allen hebben we er ongeveer een jaar over gedaan om zorgvuldig over te stappen naar gebiedsgericht werken. Er zijn werkgroepen gevormd, er is veel over gesproken en gediscussieerd. Er was volop ruimte voor inspraak en invloed van medewerkers. Het is een transitie die we echt met elkaar hebben vormgegeven. We hebben met iedereen zogeheten belangstellingsgesprekken gevoerd om ieders voorkeur op te halen en opnieuw te matchen. Volgens mij is dat goed gelukt.
Ik denk dat het goed is geweest dat we die tijd hebben genomen. Het idee is geland en omarmd. Mensen gaan er nu voor.

In beweging

Het is heel leuk en afwisselend werk. Dat komt door de leuke collega’s. Met Nora Sebti en Marieke van Vuure heb ik twee fantastische zorgcoördinatoren. Samen halen wij voldoening uit onze bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen. Het is fijn om daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen. Dat maatschappelijke aspect van het werk is voor mij, en ik denk voor veel van mijn collega’s, heel belangrijk. Ik wil me voor meer dan alleen mezelf inzetten.
Het aardige van deze functie is de veelzijdigheid. Je bent onder meer in gesprek met zorgpartners, met woningcorporaties, met collega-teammanagers. Er zijn meer belangen om af te wegen.
Ik weet heus wel dat mijn inbreng niet altijd meteen kan worden gerealiseerd. Het is niet: ik regel dit wel even, maar je kunt als teammanager, ook in opleiding, wel lijnen uitzetten en dingen in beweging krijgen.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.