Nieuws

Wat houdt onze begeleiding van ongedocumenteerde mensen in?

24 februari, 2020

HVO-Querido begeleidt ongedocumenteerde mensen. Dat doen we al sinds 2013 en op verzoek van Gemeente Amsterdam. De gemeente wil deze groep om humanitaire redenen 24-uursopvang bieden. Zo kunnen zij in een stabiele omgeving en onder professionele begeleiding aan hun toekomst werken.

Dat kan inhouden: legaal verblijf in Nederland, doorreizen naar een ander land, of terugkeer naar het land van herkomst. Hiervoor krijgen zij maximaal anderhalf jaar opvang. Als deze periode is afgelopen, kunnen andere mensen worden opgevangen.

Begeleiding HVO-Querido

HVO-Querido begeleidt ongedocumenteerde mensen op hun woonlocatie. Dat betekent dat we ze ondersteunen bij dagelijkse, praktische bezigheden. Denk aan financiën, huishouden of een bezoek aan de dokter.
De gemeente realiseert samen met HVO-Querido kleinere opvangvoorzieningen waar mensen zoveel mogelijk in zelfbeheer samenwonen. Dus met meer eigen regie en verantwoordelijkheid. We coachen de bewoners om hun locatie zelf te beheren. Dat houdt in dat ze leven volgens bepaalde huisregels rond schoonmaak, geluidsoverlast en bezoek. We ondersteunen mensen bij hun persoonlijke proces. Binnen en buiten de voorziening vormen we een verbindende schakel. Voor een goede landing van de nieuwe locaties in de buurt zetten we tijdelijk meer personeel in.

Huidige situatie

Op dit moment bieden we op drie locaties opvang en woonbegeleiding aan ruim 300 ongedocumenteerden: Walborg, Schuitenhuisstraat en de Derkinderenstraat. De eerste twee locaties sluiten in 2020. Op de Derkinderenstraat verblijven (voornamelijk) Dublinclaimenten en mensen die niet onder de LVV-criteria vallen.
Onder de titel ‘Bed bad brood buur’ maakt illustrator Michelle de Gruijl getekende reportages over de ervaringen van de bewoners van de opvang, over de buurtbewoners en over de begeleiders.

Over ongedocumenteerde mensen

Ongedocumenteerde mensen zijn migranten die in Nederland een asielprocedure hebben doorlopen of zich daarin bevinden. Ze hebben (nog) geen verblijfsvergunning. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen niet. Sommigen zijn al jaren in Nederland, anderen zijn recent aangekomen.

Kijk op de website van de gemeente Amsterdam voor meer informatie.

Deel dit bericht:

Derkinderenstraat bewoner in de keuken

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.