Nieuws

Anton de Komplein geopend

22 juni, 2012

Op 22 juni 2012 is de nieuwbouw aan het Anton de Komplein in Zuidoost officieel geopend. Het nieuwe pand vervangt de tijdelijke 24-uursopvang en de voormalige Elsrijkdreef.

In maart betrokken de bewoners van de naastgelegen tijdelijke 24-uursopvang en van de voormalige Elsrijkdreef hun nieuwe onderkomen. Een strak vormgegeven pand van architectenbureau Atelier Kempe Thill aan de rand van het Bijlmerpark. Regiodirecteur Oost/Zuidoost van HVO-Querido Nic Borghans heette iedereen welkom. Hij vertelde dat Ike, bewoner vanaf het eerste uur, die dag was overleden. Er was een klein altaar voor haar gemaakt. Daarom werd de opening ingetogen gevierd.

Ver gekomen

Vervolgens kregen alle betrokkenen de gelegenheid om een korte toespraak te houden. De heer Vyent, de portefeuillehouder zorg van stadsdeel Zuidoost, zei blij te zijn met de voorziening. Hij zei dat we ver zijn gekomen met een opvang als deze. Vanaf de jaren 80-90 was er al een groep van verslaafden die om aandacht vroeg. Ook voor hem persoonlijk was het soms pijnlijk om geconfronteerd te worden met leed in de eigen omgeving. Bewoners en bedrijven hadden er last van. Er moest wat aan gebeuren en goed dat dit gezamenlijk is opgepakt.
René Grotendorst, bestuursvoorzitter van woningstichting Rochdale, zei blij te zijn met de oplevering van het prachtige pand en was vol bewondering. Bewoners Erik en Frank bedankten HVO-Querido voor de goede begeleiding en spraken de hoop uit dat het met dit nieuwe gebouw allemaal alleen maar beter mag worden om vervolgens de officiële handeling te verrichten en twee schilderijen te onthullen.

De heer Vyent, de portefeuillehouder zorg van stadsdeel Zuidoost

De heer Vyent, de portefeuillehouder zorg van stadsdeel Zuidoost

Geslaagd

Wethouder Van der Burg vertelde dat het jarenlang volstrekt anders was in Zuidoost, waar verslaafden in de spelonken onder de dreven verbleven, daar waar niemand kwam. Het is goed dat er nu een plek is waar ze kunnen wonen, het fijn toeven is voor die groep en waar ze verder geholpen kunnen worden. Van der Burg vertelde dat de halvering van de opvangcapaciteit hier niet het gevolg was van bezuinigingen maar omdat er minder behoefte aan deze vorm van opvang is in Zuidoost. ‘We zijn er de afgelopen jaren dus in geslaagd om mensen niet alleen onderdak te geven maar ook in traject te zetten en ervoor te zorgen dat er aan bepaalde voorzieningen minder behoefte is.’ Hij noemde de nieuwbouw een hele mooie en prima plek en hoopt in de toekomst meer van dit soort plekken te creëren.

Samen met partners

Bestuurder Clemens Blaas van HVO-Querido zei trots te zijn op dit prachtige pand. Tien jaar geleden was het volgens hem ondenkbaar geweest dat je aan dit plein een pand als dit zou hebben staan, waarbij het de vraag is of mensen naar het Bijlmertheater of de drugsopvang gaan. De afgelopen jaren heeft er een omslag plaatsgevonden in de benadering van onze klanten. Stel dat het je eigen broer, neef of nicht, oom of tante is. Een andere  benadering leidde tot een beweging om anders naar verslavingsproblematiek te kijken. We zien verslaafden nu als chronische patiënten die hulp nodig hebben bij het drugsvrij leren leven en te kijken naar wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Clemens Blaas dankte de medewerkers, ketenpartners, woningstichting Rochdale, het architectenbureau en de wethouder voor vertrouwen en samenwerking. Met name ook dank aan Rochdale voor het doorzetten van dit project ondanks financiële problemen in de corporatiewereld.

Bewoner Frans

Bewoner Frans

Trots

Bewoner Frans had zijn kamer opengesteld voor publiek en vertelde trots hoe goed zijn nieuwe kamer hem bevalt, begrijpelijk gezien het riante uitzicht dat hij heeft over het aangrenzende Bijlmerpark. De bewoners zijn duidelijk tevreden met hun onderkomen in het nieuwe pand. ‘Ieder heeft hier nu immers een eigen kamer, wat voorheen niet het geval was,’ licht medewerker Marco toe.

Kritisch

Teammanager Koen Hendriks van het Anton de Komplein vertelde blij te zijn met dit pand en dat het pand langzaamaan steeds meer begint te leven en het eigenheid krijgt door verdere inrichting door de bewoners. De inrichting en aankleding van het pand, tot de plantjes op het dak, wordt samen met bewoners besloten zodat zij het ook meer en meer als hun woning gaan zien. Ook de architect was tevreden, maar bleef kritisch en liep op het dakterras te peinzen over waar het verkeerd was gegaan met het afschot daar, gezien de plassen die zich vormden tijdens een regenbuitje. Gelukkig is het binnen droog.
De middag werd muzikaal ondersteund met gepaste muziek van Sosa Sound en Space Lightning.

Opening Anton de Komplein, muziek

Opening Anton de Komplein, muziek

Pers

Over de opening van het Anton de Komplein verschenen artikelen in Het Parool, de Volkskrant en de Echo.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.