Verhalen

Amsterdam leefbaar houden voor iedereen

Tags: de vaart
27 februari, 2020

Kim de Keijzer is geen nieuw gezicht bij De Vaart, onze harddrugsvrije begeleid wonen voorziening voor 62 voormalig dak- en thuislozen op Oostenburg, maar zij heeft sinds kort wel een nieuwe pet op. Na een periode van drie jaar als zorgcoördinator is Kim daar nu in functie als teammanager.

Als kind wist Kim de Keijzer (1981) twee dingen zeker: net als haar grootvader zou ze later in de zorg gaan werken en ze zou Brielle verlaten om in Amsterdam te gaan wonen. Beide voornemens heeft ze inmiddels gerealiseerd. Kim deed de hbo-opleiding MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening), aangevuld met de opleiding management in de zorg aan de Hogeschool van Leiden.

Praktisch

‘Mijn opa was maatschappelijk werker bij Provinciaal Ziekenhuis Santpoort. Dat leek me interessant. Ik kreeg pas later door wat dat precies inhield, maar ik wilde dat ook: met mensen werken, iets sociaals doen in de zorg. Ik had daar een vrij romantisch beeld van. Ontwikkelingswerk, mensen redden, de wereld verbeteren. Ik heb ook een tijdje in Afrika gewerkt. Maar al op het hbo spraken vooral de één-op-één begeleiding en het praktische aspect van het maatschappelijk werk mij het meest aan, want ik ben heel praktisch.
Dertien jaar geleden begon ik aan mijn eerste echte baan bij HVO-Querido als maatschappelijk werker bij BWA, de voormalige afdeling Begeleid Wonen Amsterdam, de voorloper van de huidige ambulante teams voor mensen met psychosociale problematiek. BWA was toen net weg uit de P.C. Hooftstraat en uitgewaaierd over de stad. Ik kwam bij team Zuid/Nieuw-West, met een kantoor aan de Poeldijkstraat.

Kim de Keijzer

Kim de Keijzer

Stappen zetten

Het mooie van maatschappelijk werk is dat je door samen te werken iemand weer op weg kunt helpen. Een traject bieden gekoppeld aan een woning is voor de meeste klanten een prachtige kans die ze dan ook met beide handen aangrijpen. Dak- en thuislozen in alle soorten en maten, jong en oud, en ze kunnen allemaal nog stappen zetten, ze kunnen zich allemaal ontwikkelen. Daarom vind ik het werk bij De Vaart zo interessant, vanwege de groeimogelijkheden van onze bewoners. Omdat je inspanningen resultaten opleveren, waarderen cliënten jouw werk.

Zelfredzaam

Laat mij dat maar even doen, dat is een valkuil voor mij. Ik neig er een beetje naar om mensen werk uit handen te nemen, om de regie over te nemen. Net zoals wij dat bij klanten, buiten noodgevallen, niet moeten doen, moet ik daar bij collega’s nog een beetje aan wennen. Op mijn handen zitten, niet teveel mee bemoeien, soms even bewust niks zeggen in vergaderingen, en de focus op mijn nieuwe functie.

Groeien

Ik heb eigenlijk nooit de ambitie gehad om teammanager te worden, ik ben geen carrièreplanner en ik wil altijd een link houden met de inhoud van het vak. Maar de nieuwe visie van HVO-Querido op leidinggeven spreekt mij erg aan. Dienend en coachend, met een kleinere span of control. Daarbij had ik als zorgcoördinator al wat taken van de teammanager opgepakt, dus het ging ook een beetje vanzelf. Toch was het in eerste instantie niet mijn eigen idee, maar toen de functie vrijkwam zeiden collega’s: waarom ga jij het niet doen? Toen was het zaadje geplant, blijkbaar heb ik zo’n duwtje in de rug nodig. En het is natuurlijk leuk dat je in de organisatie kunt doorgroeien, dat je het vertrouwen krijgt.

Verstevigen

Ik heb veel geleerd van teammanager Birgitte Borsch. Zij gaf veel vertrouwen. Samen met haar en Fleur Posma hebben we met z’n drieën het Ambulante team Zuid/Nieuw-West opgetuigd, dat voelde gewoon goed.
Volgens mij vinden mijn collega’s van De Vaart het juist fijn dat hun leidinggevende een bekend iemand is, althans zo doen ze het overkomen, haha. Zo hoeven we niet alles opnieuw te gaan uitvinden, maar kunnen we juist lekker voort langs de lijnen die we samen hebben uitgezet. Doorpakken en verstevigen. Het is niet zo dat we per se niks willen veranderen, we blijven ons woon- en zorgaanbod constant onder de loep nemen om te kijken of het nog past bij de vragen van bewoners.
Ik ga goed de tijd te nemen om me de functie echt eigen te maken. Ik hoef niet te doen of ik alles al weet. En ik hoef er ook niet meteen zeven taken bij te hebben.

Lekker werken

Als team plannen uitvoeren die door iedereen worden gedragen. Dat we door onze creativiteit en flexibiliteit dingen voor elkaar krijgen en resultaten boeken die vruchten afwerpen. Dan ben je als team effectief en lekker bezig. Daar geniet ik van. En daarnaast ook van de informele contacten met bewoners.
Het HR-deel van het werk als teammanager vind ik ook leuk, daar krijg ik energie van. Goed voor je mensen zorgen. Want als mijn collega’s goed in hun vel zitten, kunnen ze onze klanten goed bedienen. Prettig en fijn werken klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is heel belangrijk.

Uniek

De Vaart is een unieke en gewilde plek in Amsterdam. Het is de enige harddrugsvrije woonvoorziening in de maatschappelijke opvang in de stad. Daar moeten we zuinig op zijn, abstinente plekken zijn zeldzaam. Er is veel vraag naar, volgens de GGD zou je zo een tweede voorziening van dit type kunnen vullen.
Door krachtgericht te werken willen we mensen hier een veilige omgeving bieden om zich te ontwikkelen. Als je mensen het vertrouwen geeft en kansen biedt, kunnen ze soms ook uitglijden. Tijdelijke terugval hoort nu eenmaal bij herstel.
En je moet niet vergeten: de mensen die wij begeleiden zitten in een situatie waar we allemaal terecht in kunnen komen.

Lang

We hadden een goede uitstroom van bewoners, maar dat is door het tekort aan betaalbare woningen minder geworden. Bewoners moeten daardoor langer wachten, dat is soms lastig. Bewoners vinden het moeilijk om gemotiveerd te blijven en worden soms een beetje achterdochtig: waarom duurt het allemaal zo lang?

Verantwoordelijkheid

Als HVO-Querido hebben we een grote verantwoordelijkheid in de stad. Wij moeten Amsterdam leefbaar houden voor iedereen. Daarin werken we samen met veel partijen: de gemeente, woningcorporaties, wijkagenten, omwonenden.
De Oostelijke Eilanden, de buurt van De Vaart, is heel mooi en gemêleerd, maar er zijn ook veel kwetsbaarheden. Wij hebben een heel goed contact met alle betrokkenen in onze buurt.’

Deel dit verhaal:

Kim de Keijzer

Meer lezen?

Bekijk dan al onze verhalen.