Nieuws

Als je niks weet, kun je niet kiezen

28 februari, 2017

De mensen voor wie HVO-Querido zich inzet zijn in de eerste plaats burgers. Net als anderen hebben zij recht op een volwaardig bestaan in de samenleving. Dat houdt in dat ook van hen verwacht wordt dat zij, voor zover ze dat kunnen, actief deelnemen aan die samenleving. Kiezen hort daarbij.

Onze cliënten zijn dus burgers, met dezelfde rechten en plichten als ieder ander. Bij onze afdeling het Martien Schaaperhuis op IJburg hebben ze deze woorden uit de missie en visie van HVO-Querido heel praktisch opgevat Ze organiseren, met de verkiezingen voor de Tweede Kamer in aantocht, voorlichting over staatsinrichting, democratie en stemrecht voor bewoners. Deze voorlichting is een initiatief van twee medewerkers van het Martien Schaaperhuis. Roos Wouters, sinds een half jaar stagiair Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, en Piet Broenland, sinds anderhalf jaar persoonlijk begeleider.
Zij hebben een filmpje gemaakt over de verkiezingen waarin bewoners en medewerkers drie vragen beantwoorden. Heb jij iets met politiek? Ga jij stemmen? Zo ja, waar let je dan op? Bovendien houden ze hierover voor bewoners op woensdagavond 1 en 8 maart een voorlichtingsbijeenkomst in het restaurant van het Martien Schaaperhuis.

Bewust

‘Het idee is ontstaan omdat wij vinden dat het echt bij ons werk hoort als begeleider,’ vertelt Piet Broenland. ‘Het is onze taak om cliënten te wijzen op de mogelijkheden die de samenleving biedt en het stemrecht is daar een mooi voorbeeld van. Iedereen heeft het voortdurend over de participatiesamenleving waarin iedereen meedoet. Als je nu ergens lekker concreet kunt participeren, is het wel bij de verkiezingen. Het past bovendien heel goed bij onze begeleidingsmethodiek, waarin we uitgaan van de eigen kracht van de cliënt. Daarom willen we bewoners bewust maken van de rechten die ze hebben, in dit geval, van hun stemrecht. Het maakt mij niet uit op wie ze stemmen, het maakt me in feite ook niet uit of ze ook echt gaan stemmen, maar ik wil wel dat bewoners op de hoogte zijn, dat ze weten wat er speelt en wat hun mogelijkheden daarin zijn. Als je niks weet, kun je niet kiezen.’

Roos en Piet

Roos en Piet

Neutraal

‘Wij zijn zelf niet politiek actief,’ aldus Roos Wouters, ‘maar het interesseert ons wel en we hebben de democratie hoog in het vaandel. Dat is een groot goed, er zijn helaas nog genoeg landen waar ze er een lief ding voor over zouden hebben om te mogen stemmen.
Misschien is het goed om er nog eens nadrukkelijk op te wijzen dat wij streven naar neutrale, niet-sturende voorlichting. Het gaat ons absoluut niet om een stemadvies en wij willen geen enkele politieke partij bevoordelen of benadelen. Het gaat ons echt om de bewustwording. Om het feit dat bewoners mogen stemmen en dat hun stem net zo hard meetelt.’

Voorlichting

‘Wij proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen hoe democratie werkt en hoe het er bij de verkiezingen aan toegaat,’ stelt Piet Broenland. ‘Hiervoor hebben we voorlichtingsmateriaal besteld bij ProDemos, dat is een onafhankelijke organisatie die daarin is gespecialiseerd. Dat materiaal is gratis, je betaalt alleen de verzendkosten. We hebben affiches van alle partijen, een prachtige poster van de grondwet en ze hebben een krantje gemaakt waarin op een hele duidelijke en simpele manier wordt uitgelegd waarom stemmen belangrijk is.
Nu wij er mee bezig zijn, merk je wel dat het onderwerp verkiezingen in huis is gaan leven, zowel bij bewoners als medewerkers. Verschillende collega’s hebben bijvoorbeeld samen met de bewoners die zij begeleiden een stemwijzer ingevuld. We denken er ook over om op 15 maart, de dag van de verkiezingen, iemand vrij te houden om bewoners te begeleiden naar het stemlokaal hier in de buurt.’

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.