Passantenhotel Boerhaave

PassantenhotelPassantenhotel
Adres:
Tweede Boerhaavestraat 80, 1091 AR Amsterdam, Nederland
T: (020) 465 19 62

Passantenhotel Boerhaave is geen gewoon hotel. Het is een hotelachtige voorziening voor dakloze Amsterdammers. De nadruk ligt bij het Passantenhotel op dienstverlening en verwijzen. De medewerkers voeren gesprekken met de gasten in het hotel, waarbij de nadruk ligt op de toekomst van de gast. Indien noodzakelijk verwijzen medewerkers van HVO-Querido hotelgasten door naar hulp- of zorgverlening.

Het Passantenhotel is bedoeld voor daadwerkelijke daklozen die redelijk zelfstandig zijn en een bestendige band hebben met Amsterdam. Verder moeten gasten over voldoende geld beschikken om de overnachting vooruit te betalen.
Een verblijf in het Passantenhotel is van tijdelijke aard, de uiterlijke verblijfstermijn is zes maanden. Het is de bedoeling dat de gasten na een rustperiode zelf actief gaan zoeken naar een manier om elders te gaan wonen.
Het Passantenhotel biedt plaats aan zestig personen, zowel mannen als vrouwen.

Reserveren

Er wordt voor aanmelding in het Passantenhotel niet gewerkt met een wachtlijst, maar met een reserveerlijn. Wie gebruik wil maken van het Passantenhotel, moet zelf bellen naar de reserveerlijn. Als er een kamer vrij is, wordt dit via de reserveerlijn weggegeven. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Telefonisch reserveren via 0800 0415

Keuze

Het Passantenhotel van HVO-Querido is de eerste voorziening van deze aard in Nederland. Uit vragen van daklozen blijkt dat de vraag naar deze vorm van nachtopvang groot is.
Niet alleen biedt het Passantenhotel een uitbreiding van de capaciteit aan opvangplaatsen in Amsterdam, het komt tevens tegemoet aan een lang gekoesterde wens van de doelgroep: privacy en de mogelijkheid om te kunnen kiezen.

Daarnaast beschikt het hotel over veertien extra plaatsen in de vorm van een dependance in Amsterdam West onder de naam Passantenhotel De Nassau.

Contactpersoon

teammanager
Martine Sinkeldam