Gedwongen prostitutie in hotels

Ina Hut, directeur-bestuurder van het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, ­Herman Bolhaar vrezen dat sinds de coronapandemie meer jongeren in uitbuitingssituaties ­terechtkomen. Door de coronamaatregelen zit Lees meer...