Nieuws

Betrokken zijn, betrokken blijven?

18 december, 2023

Welke ervaringen hebben bewoners, naasten en medewerkers met woonvormen die samen met naasten zijn opgezet? En wat kunnen we daarvan leren?

Lonneke Gijsbers van het Onderzoeksbureau van HVO-Querido deed, samen met collega Max Huber, onderzoek naar twee wooninitiatieven met een sterke betrokkenheid van naasten: Samen Sterk Wonen West en Samen Sterk Wonen Oost. Zij doen met Dido Prins van het Universitair Medisch Centrum Utrecht verslag van dit onderzoek in Ypsilon Nieuws. Het gaat daarbij niet alleen om de evaluatieonderzoeken naar beide voorzieningen van HVO-Querido waarin het thema betrokkenheid centraal staat. De auteurs maken in hun artikel ook alvast een vergelijking met het nog lopende, landelijke onderzoek Wonen, gewoner, gewoonst.

Betrokkenheid

Kenmerkend voor beide voorzieningen onder de noemer Samen Sterk Wonen is een sterke betrokkenheid van naasten bij de start. De ambities en idealen van naasten, bewoners en medewerkers kunnen in de praktijk niet altijd worden volgehouden. Terugkijkend vinden de meeste betrokkenen dan ook dat er ruimte moet zijn voor veranderende behoeftes en mogelijkheden.

Toekomst

Daarnaast weten nieuwe bewoners, naasten en medewerkers niet altijd goed wat er van hen wordt verwacht. Bij veel naasteninitiatieven gaat het gesprek over de toekomst. Hoe betrek je nieuwe mensen of organisaties bij de woonvorm, terwijl je vasthoudt aan de oorspronkelijke doelen.
Enkele naasten geven aan dat zij door de ondersteuning en verzorging van de woonvorm meer kunnen loslaten en daardoor weer ‘gewoon’ naaste worden.

Kijk hier om dit artikel te lezen in Ypsilon Nieuws.

Reacties uit het veld

‘Bij Samen Sterk Wonen West is het onderzoek een handvat geworden voor zowel het team en naasten met betrekking tot het reilen en zeilen van de voorziening. Zo hebben naasten op eigen initiatief een buddy-systeem opgericht voor nieuwe naasten. Door nieuwe naasten actief te betrekken hebben zij eerder de connectie met de rest van de naasten en raken zij eerder ingebed in Samen Sterk Wonen West. Ook hebben we de werkgroep Toekomst & Visie nieuw leven ingeblazen, waar twee bewoners, drie naasten en twee teamleden aan deelnemen. Met elkaar hebben we de resultaten van het onderzoek doorgenomen, actiepunten gedestilleerd en zijn we nu bezig de actiepunten om te zetten naar de praktijk.’

Marieke van Vuure
Zorgcoördinator Samen Sterk Wonen West

‘Samen Sterk Wonen Oost is momenteel bezig om van dit project een helder product te maken. Het recente onderzoek heeft de behoeften van bewoners, naasten en het team verduidelijkt. Het benadrukken van verantwoordelijkheden is cruciaal. We hebben positieve resultaten gezien na het intensiveren van activiteiten afgelopen jaar. Begin volgend jaar organiseren we een verbindende bijeenkomst voor alleen naasten om voort te bouwen op de onderzoeksresultaten en de samenwerking te versterken.’

Mathijs Vaerewijck
Zorgcoördinator Samen Sterk Wonen Oost

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.