Verhalen

Uit de creatieve werkplaats

02 februari, 2016

Willem Reijsoo is in de jaren tachtig een vrij onopvallende bewoner van het manneninternaat van Hulp voor Onbehuisden aan de Weesperzijde. Hij maakt er in 1982 het hier getoonde schilderij van de aldaar gevestigde creatieve werkplaats.
Oud-medewerker Gerrit Kraal herinnert zich Willem Reijsoo als een prettige en rustige kerel. ‘Hij bracht nooit onrust of geharrewar mee,’ aldus Kraal. ‘Hij is meegegaan van de Weesperzijde naar de Poeldijkstraat. Hij was een van onze artiesten en heeft heel veel schilderijen en tekeningen gemaakt. Hij was daar enorm op gefocust en was altijd in de creatieve werkplaats te vinden. Volgens mij maakte hij ook houtsnijwerk, als hij maar met zijn handen bezig kon zijn. Reijsoo heeft nog in de flatjes tegenover de Veste gewoond en het dus min of meer tot zelfstandigheid gebracht. Ook toen kwam hij nog altijd graag en vaak naar de werkplaats. Zijn schilderijen, daar was hij echt fier mee.
Hij sprak goed Nederlands weet ik nog, maar een klein beetje met een Duits accent.’
Raymund Wajon, een medewerker HVO-Querido aan de Poeldijkstraat, heeft de schilder ook nog gekend. Volgens hem is dat accent goed te verklaren, Reijsoo is in zijn jonge jaren namelijk operazanger geweest in Wenen.

Willem Reijsoo, creatieve werkplaats Weesperzijde. 1982

Willem Reijsoo, creatieve werkplaats Weesperzijde. 1982

Afscheidscadeau

De hervormde predikant Henk Stam (1934-2009) is van 1980 tot 1995 algemeen directeur van HVO. Als Stam met pensioen gaat, krijgt hij bij zijn afscheid van HVO dit schilderij van Willem Reijsoo ten geschenke. Deze werkplaats aan de Weesperzijde 110 ligt naast het toenmalige hoofdkantoor van HVO, waar Stam werkte, op nummer 116.
Het schilderij heeft vervolgens vele jaren thuis op de studeerkamer van Stam gehangen. Als goede rentmeesters vonden zijn vrouw en kinderen het nu tijd dat het paneel weer terugkeert naar waar het vandaan komt. Dat is inmiddels gebeurd en wij zullen er een mooie plaats voor zoeken.

Creatieve werkplaats

De creatieve werkplaats is samen met het manneninternaat en de nachtopvang voor dak- en thuislozen in 1983 meeverhuisd van de Weesperzijde naar de Poeldijkstraat. In 1996 wordt de werkplaats naar het toenmalige dagactiviteitencentrum voor dak- en thuislozen van HVO-Querido aan de Mauritskade. Inmiddels bevindt de opvolger van de creatieve werkplaats zich weer aan de Poeldijkstraat, in de vorm van activiteitencentrum De Poel.

Deel dit verhaal:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze verhalen.