Nieuws

Samen Sterk Wonen: zelfstandig met hulp van naasten

19 maart, 2019

HVO-Querido bouwt momenteel aan twee innovatieve en experimentele woongemeenschappen. Kwetsbare Amsterdammers kunnen hier zelfstandig wonen en worden ondersteund door mensen in hun actieve netwerk. Woningcorporatie De Alliantie stelt hiervoor 35 woningen ter beschikking in Amsterdam West en Oost.

De woningen zijn bedoeld voor mensen die vanwege een psychiatrische kwetsbaarheid geen zelfstandige woonruimte kunnen vinden en behouden. De bewoners wonen zelfstandig in een groep en ervaren steun aan elkaar als buren. Zij worden actief ondersteund door een kring van betrokken naasten. Daarnaast krijgen zij professionele ambulante begeleiding van HVO-Querido. Zo kan iemand zelfstandig wonen, zonder alleen te wonen.

Oost en West

Zestien geclusterde appartementen in de Lootsstraat in Amsterdam West vormen de eerste woongemeenschap voor de leeftijdsgroep 23-30 jaar (oplevering in mei 2019). De tweede gemeenschap komt in een woonblok bij de Molukkenstraat met achttien appartementen voor volwassenen in Amsterdam Oost (oplevering september 2019).

Wat maakt deze woonvorm bijzonder?

Samen Sterk Wonen is zoveel mogelijk een zelfbeheer initiatief. Dat betekent dat bewoners en naasten kunnen meedenken, meebeslissen en meehelpen. De naasten uit het netwerk krijgen zeggenschap over het beheer van de woongemeenschap. Momenteel komen bewoners en naasten voor West regelmatig bij elkaar om afspraken te maken over hoe ze met elkaar willen samen leven. Ze beslissen samen over de inzet van de zorg- en dienstverlening. En ook over de inzet van het gedeelte dat daarna overblijft van het VPT (Volledig Pakket Thuis) budget.

Met elkaar beslissen

De bewoners en hun naasten hebben gezamenlijk geïnventariseerd op welke leefgebieden zij ondersteuning nodig hebben. En welke vorm van begeleiding het beste daarbij past. Zij hebben ook gezamenlijk meegedacht over de  gewenste competenties van de begeleiders, en zijn onderdeel van de sollicitatiecommissie. De bewoners en hun naasten zien het begeleidend team als samenwerkingspartner dus werkprocessen en dienstroosters komen in overleg met elkaar tot stand. Momenteel zijn zij over verschillende onderwerpen hun visie en uitgangspunten aan het formuleren die voor hen belangrijk zijn in de samenwerking met HVO-Querido. Dit resulteert in een samenwerkingsovereenkomst die opgemaakt en getekend wordt voordat de bewoners hun intrek in de woningen nemen.

Experiment

Dit project is een nieuw initiatief binnen HVO-Querido, dat een grote behoefte vervult binnen Amsterdam. De grote rol van naasten maakt dat mensen die nog thuis wonen en er niet weg komen, of mensen die zelfstandig wonen en dit niet redden, op deze manier toch stapjes naar meer zelfstandigheid kunnen zetten. Doordat de Alliantie twee keer een groep woningen geclusterd in hetzelfde pand, tegelijk oplevert en verhuurt aan HVO-Querido, kunnen zich woongemeenschappen vormen, waarbij buren over en weer hulp kunnen geven en ontvangen. De bewoners zelf en de naasten krijgen in de aanloopfase voor de oplevering veel zeggenschap in het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst, het runnen van de woongemeenschap en de samenstelling van het team. Deze triadische verdeling van regie en begeleiding is voor HVO-Querido experimenteel te noemen.

Anders of ‘standaard’

De eigen regie is ook voor HVO-Querido nieuw, per stapje kijken waar bewoners en naasten kunnen en willen meedoen. En daarnaast waar HVO-Querido ruimte geeft om dit soms anders in te vullen dan tot nu toe ‘standaard’ het geval is, binnen de minimale kaders die de kwaliteit waarborgen. Een uitdaging, waarin we elke dag leren met elkaar! En die een trend inzet richting meer zelfstandigheid, eigen regie en uitgaan van eigen kracht.

Deel dit bericht:

Meer lezen?

Bekijk dan al onze berichten.